Terug

In berekende bezieling

over professionaliteit en continuïteit in het forensisch-sociaal werk

Auteur(s) Anneke Menger
Publicatiedatum 2018
Publicatietype Lezing
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Uitgever Kenniscentrum Sociale Innovatie
Samenvatting In maart 2009 hielden Jo Hermanns, destijds als bijzonder lector verbonden het lectoraat “Werken in Justitieel Kader”, en Anneke Menger samen hun lectorale rede getiteld Walk the Line. De rede ging over professionaliteit en continuïteit in het reclasseringswerk en zij agendeerden hier de leidende onderzoeksvragen bij het net gestarte lectoraat: De vragen zoals die er lagen anno 2008/2009. De inhoudelijke samenhang tussen hun betogen over continuïteit en professionaliteit in 2009 was groot, vooral bij doordenking van de implicaties. In de afgelopen negen jaar is er veel gebeurd en veel veranderd. Tegelijkertijd lijken de vraagstukken anno 2018 behoorlijk op die van 2009. Anneke bespreekt in haar afscheidsrede hoe de huidige stand van zaken is rond de destijds geagendeerde onderzoeksthema's.
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug