Terug

Toeleiding naar arbeid op het snijvlak van Wmo en Participatiewet

Auteur(s) Joep Binkhorst; Hannie Geugjes; Rob Gründemann; Jean Pierre Wilken
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein , Participatie, Zorg en Ondersteuning
Samenvatting Aan de hand van twee wettelijke kaders hebben we in dit hoofdstuk een beeld geschetst van de wijze waarop professionals in de praktijk werken aan de participatie van kwetsbare groepen in arbeid. Naast een aantal positieve ontwikkelingen zijn ook een aantal ontwikkelpunten benoemd, die laten zien dat de uitvoering van deze wetten nog niet volledig is uitgekristalliseerd op gemeentelijk niveau. Misschien is het belangrijkste ontwikkelpunt dat met de komst van de Wmo en Participatiewet nog geen sprake is van een volledige ontschotting, hetgeen wel een belangrijke ambitie was van de decentralisatieoperatie binnen het sociale domein. Kijkend naar het optimaliseren van de mogelijkheden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, zien we dat er grote behoefte is aan meer samenhang bij de uitvoering van deze wetten in de praktijk. Om dit te realiseren zullen maatschappelijke organisaties, waaronder professionals van sociale wijkteams en casemanagers van gemeentelijke diensten Werk & Inkomen elkaar beter moeten vinden. De plek waar de meeste behoefte is aan sociale innovatie ligt dan ook rond de sociale wijkteams; dicht bij de bewoners die het betreft. ‘De wijk’ kan dienen als vindplaats voor mensen met specifieke behoeftes en biedt de mogelijkheid om arbeidsparticipatie te verbinden met het gewone leven dichtbij de burger. Innovatie dient er op gericht te zijn meer en beter maatwerk te bieden, gericht op individuen en hun sociale context.
Taal Nederlands
Full-text Download
Gepubliceerd in Sociale Innovatie in beeld
Paginabereik 108-117
Terug