Terug

Ontwikkeling van een interprofessionele training in de wijk

Auteur(s) Marjolein Wijk, van ; Linda C. Smit; Jeroen Dikken; Inge Pool; Nienke Bleijenberg
Publicatiedatum 2018
Publicatietype Bijdrage aan een periodiek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat Chronisch Zieken
Samenvatting De zorg voor ouderen verandert en wordt steeds meer in de wijk georganiseerd. Mensen worden niet alleen ouder, ook de complexiteit van hun zorgbehoefte neemt toe. Dit geldt met name voor ouderen die meerdere chronische ziekten en aandoeningen hebben. Vaak zijn diverse disciplines tegelijkertijd betrokken bij deze doelgroep. Voor goede zorg en ondersteuning is interprofessionele samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein in de wijk noodzakelijk. Om de samenwerking in de wijk te versterken, hebben de Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Volte, in cocreatie met het veld en de doelgroep (professionals in de wijk) een interprofessionele training ontwikkeld voor professionals in de wijk. De training wordt op wijkniveau aangeboden en omvat een mix tussen online, face-to-face en on the job leren. In dit artikel beschrijven we hoe de training in nauwe samenwerking met de praktijk en experts uit de verschillende domeinen is ontwikkeld.
Trefwoorden verpleegkunde, zorgverlening, ouderen, opleiding
Taal Nederlands
Full-text Download
Gepubliceerd in Onderwijs en Gezondheidszorg
Jaargang/Volume 42 nr. 1
Paginabereik 22-23
Terug