Terug

Hoe gaan oudere patiënten om met polyfarmacie? Een kwalitatief onderzoek

Auteur(s) A.A. Dooren, van; J. Meer, van der; Carolien Sino
Publicatiedatum 2010
Publicatietype Bijdrage aan een periodiek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening
Lectoraat Vraaggestuurde Zorg
Samenvatting Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat de oudere patiënt extra kwetsbaar is voor medicatiegerelateerde problemen en sneller last van bijwerkingen heeft dan jongeren.Naar de manier waarop ouderen omgaan met hun medicatie is echter nog weinig onderzoek gedaan. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de manier waarop oudere patiënten hun geneesmiddelengebruik en de begeleiding en voorlichting daarbij organiseren. Tevens is onderzocht in hoeverre deze patiënten therapietrouw waren en of er een relatie was tussen de woonvorm en de wijze waarop patiënten hun medicatiegebruik organiseerden.
Trefwoorden ouderen, medicijngebruik, therapietrouw
Full-text Download
Gepubliceerd in Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform
Jaargang/Volume 4 nr. 9
Paginabereik 154-157
Terug