Yael de Haan benoemd tot nieuwe lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

01-05-2018

Yael de Haan is per 1 mei benoemd tot nieuwe lector van het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van Hogeschool Utrecht. Dit lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad. De Haan is de opvolger van Piet Bakker, die 11 januari 2018 afscheid nam als lector.

Yael de HaanDe journalistiek heeft de gouden eeuw definitief verlaten, zegt De Haan, en kan zich niet meer onttrekken aan de veranderende mediaconsumptie en veranderende businessmodellen. "De journalistiek dient ondernemende en innovatieve stappen te zetten om economisch rendabel te blijven en tegelijkertijd maatschappelijke en publieke impact te creëren", aldus de nieuwe lector.

Journalistieke verhalen
Daarom gaat haar lectoraat zich de komende jaren verder verdiepen in hoe je journalistieke verhalen kunt vertellen met maatschappelijke impact en verhalen die tegelijkertijd economisch rendabel zijn. Zo is er net een tweejarig onderzoek gestart naar immersieve storytellingtechnieken, waarbij nieuwe technieken zoals virtual reality worden gebruikt om de lezer onder te dompelen in het verhaal. Onderzocht wordt hoe die technieken invloed hebben op de publieke functie en tegelijkertijd value for money zijn voor publieke omroepen. Het lectoraat is ook een NWO-onderzoek gestart, samen met de Universiteit van Groningen, VersPers en A-lab, dat nieuwe journalistieke processen verkent in een interdisciplinair team.

Journalistieke onderwijs
Daarnaast neemt het lectoraat het journalistieke onderwijs als onderzoeksobject. De Haan: "Een veranderend medialandschap vraagt om journalisten met nieuwe vaardigheden en nieuwe competenties. Het lectoraat is de afgelopen jaren sterk betrokken geweest bij het nieuwe curriculum van de School voor Journalistiek en gaat de komende jaren onderzoek doen naar onder andere de veranderende rol van de docent journalistiek en vraagstukken rondom de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk."

Biografie
Yael de Haan promoveerde in 2011 op het onderwerp hoe media omgaan met kritiek op hun functioneren en hoe ze daarover verantwoording afleggen. Ze heeft daarover verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en met diverse boekhoofdstukken bijgedragen aan de discussie over mediaverantwoording, ook in haar rol als lid van de Raad voor de Journalistiek.

Sinds maart 2012 is De Haan verbonden aan de School voor Journalistiek (SvJ) en het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van Hogeschool Utrecht. Bij de SvJ was ze de afgelopen jaren projectleider van het nieuwe curriculum. Bij het lectoraat werden onder haar leiding meerdere onderzoeksprojecten uitgevoerd. Ze heeft onderzoeken afgerond naar de productie en consumptie van nieuwsvisualisaties en naar nieuwe vormen van journalistiek onderwijs. Momenteel leidt zij het onderzoeksproject ‘Immersieve journalistiek en het betrokken publiek’ en is ze betrokken bij onderzoek naar de betrouwbaarheid van online bronnen.