Waterbox moet ouders stimuleren water te geven aan hun baby

26-11-2018

De Waterbox is ontwikkeld om ouders met een lage sociaaleconomische status optimaal te stimuleren om hun baby van 6-12 maanden water te geven. Het lectoraat Publab van Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de werking van de Waterbox op het consultatiebureau (het afgiftepunt) en bij de ouders thuis.

Waterbox project

Het drinken van suikerhoudende dranken (bijvoorbeeld diksap of vruchtensap) is één van de veroorzakers van overgewicht bij kinderen. Het stimuleren van water drinken in plaats van sappen kan bijdragen aan de preventie van overgewicht en obesitas, vooral wanneer dit vroeg in de ontwikkeling van voedingsgewoontes gebeurt: in de leeftijd 6-12 maanden.

Wat is de Waterbox?
De Waterbox is een cadeaubox met daarin onder andere een drinkbeker en informatie over water drinken. De box is ontworpen om op het consultatiebureau af te geven en thuis te gebruiken.

Duik in de context van de Waterbox
Het lectoraat Publab heeft in haar onderzoek de volledige reis van de Waterbox gevolgd: met het consultatiebureau als startpunt en de thuissetting als eindpunt. Een combinatie van focusgroepen, observaties van consulten bij het consultatiebureau, interviews met professionals, een dagboekstudie onder ouders en interviews met ouders in de thuissetting gaven rijke inzichten in de werking van de Waterbox.

Aanknopingspunten voor doorontwikkeling
Op basis van alle inzichten die tijdens het onderzoek zijn opgedaan, heeft het lectoraat acht concrete aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de Waterbox vastgesteld. Zo richt de Waterbox zich bijvoorbeeld op het creëren van een nieuwe gewoonte, en nog niet op afleren van een bestaande gewoonte. Verder benadrukt de box dat water gezond is, maar speelt ze niet in op onjuiste oorzaak-gevolg theorieën die ouders soms hebben. Sommige ouders zeggen bijvoorbeeld: “Ik geef mijn kind nu geen water, want ze heeft nu veel last van slijm en water maakt dat erger.” Dat is echter niet juist. Daarnaast zit er nog geen feedback of beloningselement in de Waterbox. De sociale omgeving van de ouders speelt nog geen rol bij dit product, terwijl die wel van invloed is op het gedrag van de ouders.

Vervolg
Dit onderzoek was een volgende stap in de ontwikkeling van de Waterbox, maar het eindstation is nog niet bereikt. Om dit project af te sluiten is een volgende stap gezet richting dit eindstation in de vorm van een co-creatiesessie onder leiding van creatieve partijen Panton (ontwerpstudio met specifieke expertise omtrent vraagstukken in de gezondheidszorg) en Het Proces (onderzoeks- en ontwerpbureau dat een ‘Idea Game’ voor complexe vraagstukken heeft ontwikkeld).

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de customer journey. Het lectoraat Publab is onderdeel van het Kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad van Hogeschool Utrecht. Het lectoraat werkte bij dit project samen met diverse partners: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, gemeente Breda, Sport Expertise Centrum Oss en consultatiebureaus Noorderlicht Breda, Hooghout Breda, Rompertsebaan Den Bosch, Palmboomstraat Den Bosch en Anton Jurgenshuis Oss.