Toolkit helpt docenten met formatief toetsen

11-04-2018

Formatief toetsen effectief inzetten in de dagelijkse lespraktijk. Hoe doe je dat concreet als docent? Het lectoraat Beroepsonderwijs ontwikkelde samen met Wageningen Universiteit en drie andere partners van het Platform Leren van Toetsen een toolkit met concrete professionaliseringsmaterialen om met formatief toetsen aan de slag te gaan.

ToetsenBij summatieve toetsen wordt de leerling de maat genomen: in hoeverre beheers je de behandelde stof? Summatieve toetsen zijn dus geschikt om een periode af te sluiten en te meten wat er tot dan toe geleerd is. De formatieve toets bestaat vooral uit feedback: waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te halen? Docenten zijn van cruciaal belang om formatief goed vorm te geven in de dagelijkse onderwijspraktijk. Maar hoe realiseren docenten een goede formatieve toetspraktijk in de klas, en welke docentactiviteiten zetten ze daarbij in? Liesbeth Baartman (Lectoraat Beroepsonderwijs) en Judith Gulikers (Wageningen Universiteit) hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar dit vraagstuk, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In het eindrapport van deze studie zijn veel voorbeelden te vinden van concrete formatieve toetsactiviteiten die je als docent met studenten kunt uitvoeren.

Met een subsidie van Kennisbenutting Plus zijn de resultaten uit dit literatuuronderzoek praktisch toepasbaar gemaakt in een toolkit voor hbo-docenten. De samenwerkingspartners maken deel uit van het Platform Leren van Toetsen, een netwerk van hogescholen waarin praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd en ervaringen worden uitgewisseld rondom de vraag hoe toetsing het leren positief kan sturen. De partners die hebben meegewerkt aan de toolkit zijn Avans Hogeschool, Saxion hogeschool, Zeeland University of Applied Sciences en Zuyd Hogeschool. 

Wat is er te vinden in de toolkit?

In de toolkit zijn allerlei professionaliseringsmaterialen te vinden, waarmee docententeams en individuele docenten in het hbo aan de slag kunnen. Er zijn introductiefilmpjes met uitleg over de formatieve toetscyclus en de docentactiviteiten hierin. Om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen is er een kaartspel, zijn er posters en je kunt als docent inspiratie opdoen uit voorbeelden van anderen. Om actief aan de slag te gaan kunnen docenten en teams een actieplan maken: welke formatieve toetsactiviteiten ga je inzetten in de onderwijspraktijk, welke doelen streef je hierbij na, en hoe ga je die doelen evalueren? 

Kom naar de lancering op vrijdag 1 juni!

De toolkit wordt in april en mei uitgeprobeerd bij de deelnemende hogescholen. Alle materialen worden digitaal aan iedereen beschikbaar gesteld via de website van het Platform Leren van Toetsen. De toolkit wordt gelanceerd tijdens het jaarlijkse symposium van het Platform Leren van Toetsen, op vrijdag 1 juni in Utrecht (Vergadercentrum Domstad). Hogeschool Utrecht is dit jaar de organisator van dit symposium. Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs worden hier ook lezingen en workshops georganiseerd. Kom je ook naar het symposium? Aanmelden kan vanaf 11 april.