Nieuwe e-learning module verbetert informele zorg rond dementie

13-12-2017

In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie. Een steeds groter deel blijft thuis wonen, vaak met een naaste als mantelzorger. Dit vraagt veel van mantelzorgers én van sociale professionals. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft nu een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals vaardigheden leert waarmee ze beter kunnen samenwerken met en steun bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie.

dementie

De zorg voor mensen met dementie vereist specifieke aandacht van mantelzorgers, die ook hun eigen zorgen hebben. Ze moeten hun eigen leven opnieuw inrichten en leren accepteren dat zij degene met dementie verliezen, terwijl die persoon er nog is. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is dan ook zwaar belast. Samenwerken met en steun bieden aan deze mantelzorgers vereist van sociale professionals specifieke competenties en kennis. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft daarom een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals hierbij steunt. De module laat toekomstige sociaal werkers al in hun opleiding kennismaken met complexe zaken als interdisciplinaire samenwerking, de gevolgen van dementie op naasten, samenwerken met de mantelzorger en het helpen versterken en benutten van het sociale netwerk. Zo krijgen sociale professionals door de e-learning module kennis, vaardigheden en een passende attitude om mantelzorgers goed te begrijpen, goed met hen samen te werken en hen adequaat te ondersteunen.

Al in gebruik

De module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en met studenten. Hij is geschikt voor studenten en professionals in opleidingen en functies op mbo-niveau (niveau 3 en 4) en hbo-niveau (niveau 6) in de sector zorg en welzijn, bijvoorbeeld maatschappelijke zorg en verpleegkunde. De module wordt al gebruikt door HU-studenten social work en door professionals en vrijwilligers van diverse organisaties.

Nieuwe modules

Het lectoraat werk nu aan twee nieuwe e-learning modules: rondom informele zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in samenwerking met zorginstelling Abrona, en rondom informele zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in samenwerking met diverse werkveldpartners.  

Lees hier meer over de e-learning module informele zorg rond mensen met dementie