HU steunt pilot schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn

30-11-2017

De gemeente Alphen aan den Rijn start 1 december met een pilot Mobility Mentoring, een methode die mensen met schulden steunt in hun ontwikkeling naar een economisch zelfredzaam leven. Een onderzoeksteam vanuit Hogeschool Utrecht en Platform31 bekijkt wat deze dienstverlening oplevert voor inwoners van Alphen aan den Rijn – en voor de gemeente.

pinautomaat

Het vertrekpunt van Mobility Mentoring is dat armoede en schulden veel stress opleveren en zo verlammend werken op ons vermogen zelfstandig problemen op te lossen. Dat vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. Bij Mobility Mentoring biedt de professional begeleiding (mentoring), die de stress tegengaat en mensen helpt weer de regie over hun leven te krijgen. De methode gaat uit van gelijkwaardigheid: er wordt steun geboden maar de cliënt moet het zelf doen. Einddoel: het blijvend wegnemen van geldstress. De re-integratie is dus niet primair gericht op het vinden van betaald werk, maar op het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om ervan rond te komen.

TrotsNadja Jungmann

De in Boston ontwikkelde methode werd in Nederland geïntroduceerd door lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann van Hogeschool Utrecht en Platform31. Meerderde gemeenten zijn al pilots gestart met Mobility Mentoring, waaronder Hardenberg en Nieuwegein. En nu dus Alphen aan de Rijn. “Ik ben er trots op dat Alphen aan den Rijn pilotgemeente is”, zegt wethouder Han de Jager. “We proberen mensen met een veelheid aan problemen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken.” De pilot loopt tot mei 2019. De uiteindelijke resultaten worden verwacht najaar 2019.

Ook voor moeilijke doelgroepen

Lector Nadja Jungmann reisde vorig jaar af naar Boston om te praten met de ontwikkelaars en ervaringsdeskundigen van Mobility Mentoring – en met mensen die het traject volgden. “Wat in die gesprekken vooral opviel, was dat zij dankzij de ondersteuning van de mobility mentors echt inzicht kregen in de wijze waarop stress hun functioneren beïnvloedt”, aldus Jungmann. “Wat de grootste indruk maakte, is dat de hulpverleners in staat zijn om moeilijke doelgroepen, zoals jonge moeders en dak- en thuislozen, te bereiken en naar economische zelfstandigheid weten te coachen.”