Promotie Edwin van der Zande: 'Vorming in levensoriëntatie is basisbehoefte van iedere hbo student' (dit evenement is geweest)

20-11-2018

Op dinsdagmiddag 20 november 2018 om 14.30 uur verdedigt Edwin van der Zande zijn proefschrift "Life Orientation for Professionals: A Narrative Inquiry into Morality and Dialogical Competency in Professionalisation" aan de Universiteit Utrecht.

Uit het promotieonderzoek van Edwin van der Zande, docent bij HU-PABO en onderzoeker bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering, blijkt dat studenten behoefte hebben aan een vrije ruimte waarin ze ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan. Reflecties zijn meestal gericht op het verbeteren van het professionele handelen en dreigen dan ‘moetjes’ te worden, waarbij iedere student aan dezelfde norm moet voldoen. Die standaardnorm moet niet gelden voor ieder uniek levensverhaal van de student. De biografie en de rol van grenservaringen is bepalend voor het bewustzijn van de persoonlijke morele positie, zo blijkt uit dit narratieve onderzoek. Hogescholen dienen dan wel tijd, ruimte en vooral veiligheid te bieden, zodat studenten zich kwetsbaar kunnen opstellen. Het gaat om de basisbehoefte gezien, gekend en gehoord te worden, waardoor de waardering voor jezelf en de ander groeit.

Studenten vinden het lastig om persoonlijke antwoorden te formuleren op basale levensvragen, zoals ‘wat is het goede leven?’, ‘hoe kijk ik naar de mens, de wereld?’. Onder deze antwoorden liggen hun persoonlijke waarden en normen verscholen die van invloed zijn op hun handelen in de praktijk. Een gesprek hierover ervaren ze vaak als intiem. Een vorming in levensoriëntatie draagt bij aan de basisbehoefte van iedere professional, namelijk een moreel bewustzijn en dialogische vaardigheden. In een snel veranderende en complexe wereld is het noodzakelijk dat professionals flexibel zijn. Het is dan goed kennis te hebben van meerdere morele posities en hoe je die in dialoog met elkaar brengt. Dit onderzoek beschrijft 7 typologieën, die aangeven in welke mate studenten hun persoonlijke levensoriëntatie bewust zijn en hoe ze dat integreren in hun professionalisering en maatschappelijk engagement.

Er staat een samenvatting in het Nederlands en in het Engels op de website van het Lectoraat Normatieve Professionalisering. Het proefschrift kan bij voorintekening worden besteld door middel van een mail naar edwinpromotie@gmail.com (kosten €19,50 - winkelprijs €29,90).

Datum

Dinsdag 20 november 2018

Aanvang promotie

14.30 uur, met aansluitend gelegenheid tot feliciteren.

Locatie

Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29

Promotoren

prof.dr. Cok Bakker (promotor)
dr. Ina ter Avest (co-promotor)