Conferentie Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein (dit evenement is geweest)

17-05-2019

Sinds het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ontstaan er grote vragen bij professionals over het gebruiken en delen van persoonsgegevens. In sommige organisaties wordt overgegaan tot het tijdelijk verminderen of zelfs stopzetten van de uitwisseling van deze gevoelige informatie. Dit maakt samenwerking lastiger en is meestal ook niet nodig op basis van de AVG.

Conferentie Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein, 17 mei 2019

Hogeschool Utrecht organiseert de conferentie ‘Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein’. Door middel van keynotes en workshops gaan professionals met elkaar in gesprek over het ideaal van correcte én praktische omgang met persoonsgegevens. Samen scheppen we meer duidelijkheid over het veilig delen van informatie door en tussen verschillende professionele partijen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Programma en aanmelden: veiliginformatiedelen.hu.nl

Wat te verwachten?

Tijdens de conferentie zijn er verschillende workshops die zich richten op drie verschillende werkvelden. Zo zijn er workshops voor professionals uit het onderwijs en onderzoek. Daarnaast wordt er gekeken naar het gemeente- en het wijkniveau, waarbij lokale PGA-aanpak en dataverwerking binnen wijkteams centraal zullen staan.

Ten slotte wordt gesproken over het regionale niveau, waarbij aandacht zal worden besteed aan het omgaan met gegevens door provincie en veiligheidshuizen.

Organisatie

De conferentie wordt georganiseerd door het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid, onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. De missie van het kenniscentrum is om te werken aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met veiliginformatiedelen@hu.nl.