Conferentie LIST en DENK! ‘Begrip, Begrip, Begrip’ tevens afscheidscollege Lector Geletterdheid Thoni Houtveen (dit evenement is geweest)

19-04-2018

“Everything we teach in reading, from the lowliest phonic skill to the loftiest interpretive strategy, should ultimately be connected to meaning” (Shanahan, 2012, p.22).

Na 9 zeer succesvolle edities van de LIST/DENK! conferentie, zijn wij verheugd u te kunnen uitnodigen voor de 10de editie.

Deze conferentie wordt, zoals u van ons gewend bent, in eerste instantie georganiseerd als een professionele leergemeenschap van de scholen die meedoen aan de leesinterventieprojecten LIST (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen) en DENK! (begrijpend lezen). De scholen worden in de gelegenheid gesteld op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lezen en om uit te wisselen en te leren van elkaar. Het gedachtengoed van beide projecten vindt inmiddels veel breder aftrek. Daarom wordt deze conferentie ook opengesteld voor andere belangstellenden.

De conferentie zal worden afgesloten met het afscheidscollege van Lector Geletterdheid Thoni Houtveen getiteld ‘Leesstrategieën versus achtergrondkennis?’. In dit afscheidscollege zal zij in gaan op de meest recente inzichten over hoe begrip tot stand komt en hoe deze inzichten zijn uitgewerkt in het begrijpend leesproject voor het basisonderwijs DENK!.

Dit afscheidscollege vormt integraal onderdeel van de conferentie. Voor dit afscheidscollege zullen echter ook nog andere gasten worden uitgenodigd.

Wanneer?

Donderdag 19 april 2018

Waar?

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Neem een kijkje op deze pagina om alvast een impressie te krijgen van de locatie. Deze locatie biedt ook overnachtingsmogelijkheden, maar deze zijn beperkt. Mocht u dus gebruik willen maken van de mogelijkheid te blijven overnachten, wacht dan niet te lang met boeken (dit kan via de website van het Leerhotel).

Programma

Dagvoorzitter: Ilse Roelofsen

09.30 - 10.00 uur  Inloop met koffie
10.00 - 11.30 uur Centraal programma
 • Waar staan we nu en hoe verder? (Thoni Houtveen)
 • Als vloeiend lezen zowel accuraat lezen als op toon lezen omvat, waarom toetsen we dan alleen
  accuraat lezen?
 • Introductie van een intonatietoets in LIST bij zowel hardop lezen als stillezen (Thoni Houtveen)
 • Leesmotivatie als valkuil (Anneke Smits
11.30 - 12.00 uur  Koffiepauze
12.00 - 13.00 uur  Workshopronde 1. Klik hier voor een overzicht van de workshops.
13.00 - 14.00 uur  Lunchpauze
14.00 - 15.00 uur  Workshopronde 2. Klik hier voor een overzicht van de workshops
15.00 - 15.30 uur  Theepauze
15.30 - 16.30 uur Afscheidsceremonie Thoni Houtveen
 • Opening: Anton Francken (CvB Hogeschool Utrecht), Elly de Bruijn (huidig directeur
  Kenniscentrum Leren en Innoveren), Dick de Wolff (oud-directeur Kenniscentrum Educatie)
 • Afscheidscollege Thoni Houtveen: Leesstrategieën versus achtergrondkennis?
  In dit afscheidscollege gaat zij in op de meest recente inzichten over hoe begrip tot stand komt
  en hoe deze inzichten zijn uitgewerkt in het begrijpend leesprogramma voor het basisonderwijs
  DENK!.
 • Afsluiting door Anneke Smits: Samen werken aan lezen
16.30 - 18.00 uur  Receptie 
 

Aanmelden

Aanmelden uiterlijk vrijdag 30 maart 2018. Klik hier om u aan te melden.

LET OP: na invullen van het aanmeldformulier krijgt u een bevestiging te zien. Hierop staat een link naar de betaling via de webshop van de HU. Uw aanmelding is pas definitief wanneer u deze betaling hebt uitgevoerd!

Publicatie ‘Goed Geletterd'

De opbrengsten van 12 jaar Lectoraat Geletterdheid zijn gebundeld in de publicatie ‘Goed Geletterd’.

Het Lectoraat Geletterdheid heeft zich gericht op de vraag of de groei van de taal- en   kennisontwikkeling van kinderen kan worden bevorderd door een rijk onderwijsaanbod aan betekenisvolle en motiverende leeservaringen.
Ten behoeve daarvan is de evidentie uit onderzoek bijeengebracht en vertaald in programma’s voor de onderwijspraktijk (van met name het basisonderwijs) en de master educational needs. Het curriculum van zowel het basisonderwijs als van de lerarenopleidingen zou daardoor zoveel als mogelijk is gebaseerd kunnen worden op hetgeen uit onderzoek bekend is over hoe geletterdheid tot stand komt en welke consequenties dat heeft voor de instructie van de leerkracht.
Beschrijven van gewenst (vak)didactisch handelen van leraren is één ding. Er aan bijdragen dat leraren hun gedrag daadwerkelijk veranderen in een gewenste richting en dat binnen de school deze verandering wordt ondersteund en aangestuurd, is weer een geheel ander verhaal.’
Ten behoeve hiervan zijn binnen het lectoraat twee concepten ontwikkeld die de scholen én de lerarenopleidingen kunnen inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het eerste concept is het werken met een cyclisch model van observatie en data-gestuurde feedback, gericht op de professionele ontwikkeling van de (aankomend) leraar. Het tweede concept betreft doelgericht werken aan opbrengsten door scholen, gericht op systematische verbetering van de leerlingresultaten.

Klik hier als u de publicatie ‘Goed Geletterd’ met daarin de opbrengst van 12 jaar Lectoraat Geletterdheid wilt ontvangen.

Kosten

Per deelnemer € 70,- (Incl. lunch, koffie/thee, receptie) te voldoen op moment van aanmelding.

LET OP: na invullen van het aanmeldformulier krijgt u een bevestiging te zien. Hierop staat een link naar de betaling via de webshop van de HU. Uw aanmelding is pas definitief wanneer u deze betaling hebt uitgevoerd!”

Nieuwe contactgegevens Thoni Houtveen vanaf 1 augustus 2018

Telefoonnummer: 06 11 85 34 39
Emailadres: thoni.houtveen@ziggo.nl
thoni.houtveen@gmail.com