Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs. 

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in. Bij het kenniscentrum zijn circa honderd onderzoekers actief en nemen jaarlijks enkele honderden studenten deel aan de onderzoeken.

De activiteiten van de lectoraten zijn relevant voor de opleidingen van tien instituten: instituut voor Social Work; Arbeid en Organisatie; Gebaren, Taal en Dovenstudies; Recht; Veiligheid; Ecologische Pedagogiek; Theo Thijssen, het Seminarium voor Orthopedagogiek, Verpleegkunde en instituut Archimedes.

Het KSI heeft drie hoofddoelen met betrekking tot de aansluiting van ons onderzoek met het onderwijs:

  • verhogen van de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs;
  • inbrengen van actuele kennis uit praktijk en onderzoek in het onderwijs;
  • ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten en studenten, als voorwaarde voor duurzame kwaliteit en doorwerking van het onderzoeksprogramma en het kenniscentrum.