Praktijkgericht onderzoek

Een essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de onderzoeksvraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar kunnen ook gebruikt worden in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van publicaties, beroepsproducten, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat onderzoek altijd wordt opgezet in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties en sociale organisaties, en lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit die beroepspraktijk nemen deel aan het onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Het KSI heeft zeer veel producten voor de beroepspraktijk ontwikkeld, zoals publicaties in vaktijdschriften, rapporten van onderzoeksprojecten, handboeken, handreikingen, handelswijzen, methodieken en best practices. Producten voor de beroepspraktijk ontwikkelen wij vooral samen met de praktijk. Beroepsproducten worden actief gebruikt in de praktijk, met verdere doorwerking naar beleid. Onderzoek van het KSI wordt veelal ingebed in samenwerkingsrelaties in het beroepenveld, in consortia met verschillende partijen binnen duurzame netwerken. Opbouw en versteviging van deze duurzame consortia en netwerken stellen ons in staat om producten in sterke samenhang met elkaar te ontwikkelen, doordat samenwerkingsrelaties de looptijd van afzonderlijke projecten overstijgen. Dit versterkt de doorwerking van de afzonderlijke kennis- en beroepsproducten.