Praktijkgericht onderzoek

Ons onderzoek heeft directe waarde voor de beroepspraktijk van docenten en andere opleiders, professionals en organisaties die willen leren en innoveren. Onze onderzoeksvragen komen vaak uit de praktijk en worden daarom herkend als relevant. De resultaten van ons onderzoek leiden tot wetenschappelijke inzichten en ze worden praktisch toegepast.

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren werkt samen met een breed scala aan partners, want kennisontwikkeling over de complexiteit en dynamiek van de beroepsuitoefening kan alleen in samenwerking met experts uit verschillende praktijken. Het onderwijsdomein is daarbij een beroepspraktijk die onze bijzondere aandacht heeft, waarbij het kenniscentrum de wereld binnen de hogeschool ook als partner ziet: zowel de onderwijsinstituten (die georganiseerde leerpraktijken vormgeven) als de diensten (die een leeromgeving voor lerenden kunnen zijn maar ook actoren in het leren van de organisatie) als de hogeschool als geheel (de wijze waarop de organisatie leert en innoveert).