Partners

Het kenniscentrum werkt samen met een breed scala aan partners. Tot die partners behoren de onderwijsinstituten en diensten, andere kenniscentra, docenten en studenten van Hogeschool Utrecht, het regionale, nationale en internationale onderwijs- en opleidingenveld, waaronder partners in het opleiden voor beroepsuitoefening.

We werken samen met het scholenveld in de breedte, van basisonderwijs tot beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen. En met intermediairs uit de beroepenwereld zoals sociale partners en zorginstellingen, proces coördinatie, de politieacademie en partners uit het bedrijfsleven gericht op innovatie.

Ook werken wij nauw samen met andere kennisinstellingen en in samenwerkingsverbanden van onderzoekers, nationaal en internationaal.