Lectoraten

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen.

De lectoraten van het kenniscentrum zijn:

 • Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
  Dit lectoraat draagt bij aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.
 • Lectoraat Beroepsonderwijs
  Dit lectoraat heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd, maar ook om beroepsonderwijs tijdens de beroepsloopbaan.
 • Lectoraat Geletterdheid
  Dit lectoraat is gericht op het vertalen van kennis over leesproblemen naar lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk, met als doel functionele geletterdheid van alle leerlingen.
 • Lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
  Dit lectoraat richt zich op versterking van het taaldidactisch onderwijs in de lerarenopleiding en in de onderwijspraktijk.
 • Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Dit lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, onderwijspraktijk en -beleid op het gebied van bèta- en technologieonderwijs. Het werk richt zich met name op de professionele ontwikkeling van leraren en leraren in opleiding..
 • Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Dit lectoraat richt zich op het leren en onderwijzen van wiskunde en rekenen en legt de nadruk op wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving.
 • Lectoraat Normatieve professionalisering
  De leraar als professional ontwikkelt zich voortdurend. Dit lectoraat draagt bij aan de (her)vorming van de professionele identiteit van leraren maar onderzoekt ook normatieve professionalisering binnen andere beroepsgroepen, zoals taxateurs van onroerend goed, accountants en woningbouw.
 • Lectoraat Co-design
  Het lectoraat Co-design richt zich op de wijze waarop ontwerpinterventies kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. Systematische reflectie op het ontwerpproces levert zowel kennis over (nieuwe) tools en methoden als kennis over het onderwerp zelf. Het lectoraat draagt de ontwerpende manier van denken, onderzoek doen en innoveren – ook wel aangeduid als design thinking – uit binnen en buiten de HU.
 • Lectoraat Digital smart services
  Het gaat in dit lectoraat om het vinden, ontwikkelen en borgen van betekenisvolle innovatieve digitale diensten. Het lectoraat beoogt nieuwe methoden en modellen voor dergelijke diensten te ontwikkelen.