Kenniscentrum Leren en Innoveren

Onze samenleving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van mensen en organisaties dat zij zich voortdurend aanpassen. Door leren en innoveren kunnen mensen omgaan met de complexiteit en dynamiek. Als kenniscentrum ontwikkelen we kennis en onderbouwde werkwijzen, met en voor mensen en organisaties.

Een klimaat van leren en innoveren vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de stad en regio. Voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren is het vraagstuk daarbij hoe mensen en organisaties overeind blijven en waarde toevoegen in een complexe en dynamische samenleving. We ontwikkelen kennis die mensen daadwerkelijk kunnen gebruiken binnen hun beroepspraktijk. De toepasbaarheid is een centraal uitgangspunt – beter gezegd: het gaat altijd om handelingskennis. Tegelijkertijd zijn er, als het gaat om leren en innoveren, vele aanpakken die niet of nauwelijks onderbouwd zijn. Wij zoeken binnen de aanpakken altijd naar een gronding van deze aanpakken: gronding in de theorie, gronding in de praktijk, of gronding in de structuur van het ontwikkelproces. 

In dit kenniscentrum staan vragen centraal als:

  • Wat vraagt het van werkenden om te kunnen inspringen op veranderingen en richting te geven?
  • Wat willen we onze kinderen meegeven zodat ze zinvol kunnen participeren in een samenleving en in beroepspraktijken waarin weinig meer vanzelfsprekend is? Wat betekent dit voor leerinhouden en leerbenaderingen in scholen?
  • Hoe verbeter je de kwaliteit van de beroepsuitoefening, in samenhang met de kwaliteit van het onderwijs aan de hogeschool?
  • Hoe geef je invulling aan leven lang leren?
  • Welke randvoorwaarden en competenties zijn nodig om leren en innoveren te faciliteren?
  • Hoe blijven organisaties adaptief en lerend?


Het Kenniscentrum Leren en Innoveren biedt houvast voor mensen en organisaties om lerend en innoverend om te gaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken.

Direct naar Kenniscentrum Leren en Innoveren