iLAB

Het iLab (innovation lab) van Hogeschool Utrecht stelt laboratoriumfaciliteiten, mensen en apparatuur beschikbaar en zet studenten en onderzoekers in voor het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

In het iLAB werken bedrijven (veelal starters) en kennispartners samen aan de ontwikkeling van innovatieve testmethoden en analyses. De medewerkers van het iLab hebben uitgebreide ervaring met geavanceerde weefselkweek-technieken, immunochemische technieken en het analyseren van aanwezigheid van stoffen in complexe matrices. iLab maakt onderdeel uit van het nationaal netwerk van iLabs, ondersteund vanuit de Topsector Chemie en LSH.

Heeft u vragen of wilt u een bezoek brengen aan het iLAB, neem dan contact met ons op via: ilab@utrechtsciencepark.nl.