Praktijkgericht onderzoek

Een essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de onderzoeksvraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar kunnen ook gebruikt worden in de beroepspraktijk.

De lectoraten in het kenniscentrum zijn direct betrokken bij de beroepspraktijk, kennen de actuele en relevante vragen en zijn daardoor in staat te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De link met actuele thema’s uit de praktijk resulteert in actieve deelname van bedrijven en instellingen in projecten, onderwijs en onderzoek, en leidt tot concrete toepassingen en producten. Het domein beroepspraktijk en samenleving omvat praktijkgerichte output, zoals richtlijnen, protocollen, concepten, adviezen en testresultaten. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling. Op deze wijze ontstaat er circulatie van kennis.