Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC)

In het CoE SSC werken we aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde en duurzame stad dichterbij brengen. Dit doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties.

In deze publiek-private samenwerking werken we concreet aan communityvorming, een sterke kennisbasis en aan innovatieve oplossingen.

Er zijn vier hoofdthema’s:

  • Gezonde gebieden gezond gebouwd
  • Energieneutrale gebieden
  • Duurzaam gedrag
  • Smart mobility

We bundelen krachten om Smart Sustainable Cities te realiseren, binnen de HU, op het USP, in de regio, nationaal en internationaal. Dat doen we door organisaties, onderzoek en onderwijs te verbinden en in staat te stellen om samenwerkend te leren van vraagstukken in hun complexe werkelijkheid. Hierbij worden de grenzen van disciplines en sectoren uitgedaagd om tot bruikbare oplossingen te komen, waarbij de route ernaartoe deel uitmaakt van de oplossing.

De rol van het CoE is bijvoorbeeld het initiëren of regisseren van projecten die meerdere lectoraten of instituten omvatten, het onderhouden van een stevig netwerk, kennis bij elkaar brengen, ontwikkelen en kennis delen. Lees meer over het Coe SSC 

Centre Of Expertise UCreate

Het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven werkt ook nauw samen met het Centre of Expertise UCreate. Dit CoE legt verbindingen tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven in de creatieve industrie. Samen voeren we innovatieve projecten uit die zich richten op de ontwikkeling, inzet en impact van interactieve media en producten specifiek voor de zorg. Lees meer over het CoE UCreate.