Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al ons onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. Onderzoek wordt uitgevoerd samen met de praktijk, of dat nu vanuit opdrachtgeverschap is, of in samenwerking vanuit specifieke expertise waarmee we ons onderzoek zo relevant mogelijk maken voor die praktijk. De resultaten van ons onderzoek leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden vooral ook gebruikt in de beroepspraktijk. Regelmatig werken meerdere lectoraten samen aan complexe vraagstukken die een interdisciplinaire aanpak vragen.

Wij voeren ons onderzoek uit in samenwerking met onze partners en zowel in opdracht (privaat en publiek) als in meerjarige gesubsidieerde trajecten. De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij en werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen bovendien op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie ontstaat.