De lectoraten

Het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen.

De lectoraten van het kenniscentrum zijn:

 • Lectoraat Intelligent Data Systems
  Hoe kunnen bedrijven, gezien vanuit ICT-perspectief, omgaan met de digitale transformatie? Het lectoraat Intelligent Data Systems (voorheen: Architectuur van Digitale Informatiesystemen) onderzoekt hoe de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en ICT kan verbeteren.
 • Lectoraat Human Experience & Media Design
  Het lectoraat Human Experience & Media Design (voorheen: Crossmedia Business) (Crossmedialab) houdt zich bezig met vraagstukken rondom digitale transformatie: datagedreven communicatie, waardecreatie en klantervaringoptimalisatie (engagement). Digitaliseren met een menselijke maat vormt hierbij het uitgangspunt. Onderzoek- en onderwijsactiviteiten richten zich op de ambitie om de digitale wereld menselijk(er) te maken en de menselijke aspecten beter te vertalen naar de digitale wereld.
 • Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein 
  Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën) en biedt communicatieprofessionals nieuwe perspectieven en concrete handvatten. Dit doet het lectoraat via de onderzoekslijnen gedrag en gesprek in het publieke domein.
 • Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (voorheen: Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek) (JournalismLab) doet onderzoek naar de impact van digitalisering op de journalistieke praktijk en het onderwijs. Er wordt onderzoek gedaan op drie onderzoeksgebieden: Journalistieke Storytelling, Journalistieke Research en Journalistiek Onderwijs.
 • Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
  Het lectoraat  wil (mkb-) ondernemers en hun financiële adviseurs ondersteunen bij het vinden van passende financiering en het realiseren van duurzame groei om blijvend te kunnen innoveren. Daarbij richt het praktijkgericht onderzoek zich met name op het ondersteunen van ondernemende initiatieven, waarbij juiste informatievoorziening, governance, advies en financiering nodig is.
 • Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
  Het lectoraat creëert verdieping (op de thema’s customer experience en multiple value creation), verbinding (innovatiemanagement en data science) en opschaling (omzetgroei door investeren in capaciteit en aansluiting zoeken met het HU-brede en regionale toepassingsgebieden zoals Future Health Design. Op het terrein van marketing en marktonderzoek levert dit lectoraat een bijdrage aan de ambitie van het kenniscentrum om expertise op het terrein van businessmodel innovatie te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren.
 • Lectoraat Procesinnovatie en informatiesystemen
  Centraal in onderzoek van dit lectoraat staat welke mogelijkheden nieuwe technologie biedt voor procesinnovaties en hoe organisaties nieuwe technologie ontwerpen, ontwikkelen en introduceren, alsmede welke digitale competenties daarvoor nodig zijn.

Ook het lectoraat Digital Smart Services van het Kenniscentrum Leren en Innoveren werkt veel samen met ons kenniscentrum.