Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad

De economie maakt een ongekende transitie door. Deze digitale transformatie gaat over fundamentele veranderingen in de wijze waarop we nu en in de toekomst produceren, distribueren, consumeren en communiceren. Het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad wil mensen, organisaties en de samenleving toerusten om succesvol te worden in deze digitale economie.

smartphone

Het kenniscentrum geeft richting en uitwerking aan  belangrijke thema’s van innovatie, communicatie en ondernemerschap in de huidige samenleving. Dit doen we door tools en diensten te ontwikkelen die professionals kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. De focus ligt primair op samenwerking met die sectoren die Utrecht economisch sterk maken. Dit zijn met name professionele diensten (ICT, marketing, communicatie, creatieve industrie, media en fintech), groothandel, logistiek en industrie. Natuurlijk werken we ook actief samen met onze publieke partners, waaronder de provincie, gemeenten en diverse leefstijlinstituten.

Vanuit een sterke en gezonde economische basis kunnen verbanden worden gelegd naar overstijgende thematische vraagstukken als duurzaam bouwen, zorginnovatie, sociaal ondernemerschap, gezonde leefstijl en optimale (online) communicatie tussen (lokale) overheden en burgers.

Direct naar Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad