ZINnig - Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen

Looptijd: juni 2018 - juni 2020
Projectcoördinatie: Sonja Barends
Betrokken HU onderzoekers: Marvin Fernandes, Ellen Gerrits, Vera van Heugten, Inge Klatte, Johan Versendaal en Rob Zwitserlood

Video over het project

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Kinderen met TOS hebben moeite met praten en met het begrijpen van de ander. Het doel van het ZINnig is om de zorg en begeleiding voor kinderen met TOS te verbeteren, zodat zij beter kunnen participeren in onze talige maatschappij. Meer informatie over dit project leest u op onze website zinnig.hu.nl. 

Projectpartners

Het consortium bestaat uit onderzoeksinstellingen (Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Utrecht), een kennispartner (Koninklijke Auris Groep), 12 mkb-bedrijven (logopediepraktijken) en de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). 

Cofinanciering

Financiering voor het project is beschikbaar gesteld door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek Sia Raak.