Wraparound care in de justitieketen

Wraparound Care is een kennisplatform en tegelijk ook een onderzoeks- en ontwikkelprogramma, waarbij het Wraparound Care-model wordt toepast in de regio Utrecht. Het is bedoeld voor gezinnen die door een veelvoud aan problemen door de bomen het bos niet meer zien. Kinderen en hun opvoeders krijgen het gevoel de greep te verliezen op wat er gebeurt.

Daarom moet iemand naast het gezin worden aangesteld, die de vraag van het gezin centraal stelt. Die persoon moet zorgen voor een geïntegreerde aanpak door alle betrokken hulpverleners. Door dit Wraparound Care-model moet het gezin de greep op het eigen leven terugkrijgen. De familie is zelf verantwoordelijk voor de veranderingen; de eigen kracht van het gezin staat hierbij centraal.

In drie pilots gaan hulpverleners aan de slag de uitgangspunten van het model toe te passen. Daarnaast zijn er in de regio al een aantal bestaande initiatieven waar ogenschijnlijk al volgens het Wraparound Care-model gewerkt wordt. Onderzocht wordt in hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval is. Dit project wordt uitgevoerd vanuit het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van de HU.

Meer weten? Ga naar de nieuwe site van dit project.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat