Werkstraf voor Marokkaanse jongvolwassenen?

Dit is een afgerond project.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door – en op initiatief van de docenten Henk Dors en Anne Marie Bos van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR), die de masteropleiding Social Work volgen, met specialisatie Werken in Gedwongen Kader. Op grond van hun eigen ervaringen (als voormalig reclasseringswerker en als docent bij een ROC in Amsterdam) vragen zij zich af of hun indruk klopt dat reclasseringswerkers minder vaak een werkstraf adviseren voor Marokkaanse jongvolwassenen. En zij gaan na welke factoren een rol spelen bij het besluit van de reclassering om een werkstraf te adviseren.

Het onderzoek staat onder leiding van Jaap van Vliet en van Janneke van der Mei (docente onderzoeksmethoden master Social Work FMR). Het project zal september 2010 worden afgerond.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat