Achtergrondinformatie onderzoek werkende vrouwen in de overgang

Context

In een Volkskrantartikel van 15 april 2017 (Visser, 2017) vertelt Francine Oomen over haar ervaring met de overgang. De overgang associeerde Oomen met ondergang, middelbaar, niet meer meetellen, gedoe, niet sexy, iets dat wordt weggelachen of weggemoffeld. Oomen haar associaties met de overgang komen overeen met de wijze waarop in Westerse landen geschreven en gedacht wordt over de overgang. De menopauze wordt gezien als een negatieve verandering in het leven van vrouwen. De overgang speelt zich meestal af tussen het 40ste en 55ste levensjaren van vrouwen, een periode waarin zij nog volop aan het werk zijn. De overgang gaat onder meer gepaard met overmatig zweten, opvliegers, nachtelijk transpireren, stemmingswisselingen en vergeetachtigheid. Sommige vrouwen ervaren zelfs ernstige depressieve klachten gedurende de overgang als gevolg van de veranderende hormonenhuishouding. De wijze waarop vrouwen de overgang ervaren loopt sterk uiteen. De klachten die vrouwen ervaren, hebben effect op het werk van vrouwen (zie o.m. Griffiths et al.,2010). Het vrouwenlichaam moet aan allerlei normatieve management praktijken voldoen en gevormd worden naar een lichaam dat past binnen de kaders van de werkvloer. Deze controle en zelfdiscipline heeft gevolgen voor vrouwen in de overgang, omdat vrouwen de verschijnselen van de overgang niet altijd kunnen beheersen en/of managen.

Centrale vraag:

In het onderzoek willen wij daarom weten ‘welke discursieve praktijken vrouwen hanteren ten aanzien van hun ervaringen in de overgang in de context van hun werk?

Verzamelen van de gegevens:

Aan de hand van verhalen van vrouwen die wij verzamelen door middel van door hun bijgehouden dagboeken en interviews brengen wij deze verschillende praktijken in beeld. De interviewgesprekken duren maximaal 1,5 uur.

Opbrengsten onderzoek:

Het onderzoek resulteert in een hands-on verslag waarin wij aanbevelingen doen over de wijze waarop managers en HRM van de HU en de UU  het werk voor vrouwen in de overgang (beter) kunnen organiseren. 
Een implementatievoorstel voor het onderwijs bij opleiding HRM van HU. 
Workshop in het kader van het vitaliteitsbeleid van de HU
Een artikel over de uitkomsten van het onderzoek welke gepubliceerd wordt in een bij voorkeur Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift.

Contactpersoon: