Weblectures over beslissen en de meerwaarde van gestructureerde beslissingsondersteuning

Looptijd: Afgerond: 2016
Betrokken lectoraat: lectoraat Werken in Justitieel kader
Betrokken onderzoeker: Jacqueline Bosker

Weblectures over beslissen en de meerwaarde van gestructureerde beslissingsondersteuning Forensisch sociale professionals houden zich onder andere bezig met het inschatten en managen van risico’s van herhaald delinquent gedrag. Daarvoor worden instrumenten voor risicotaxatie gebruikt. Is dat echt nodig? Kunnen ervaren professionals die risico’s niet net zo goed, of zelfs beter, inschatten op grond van hun expertise en ervaring? Onderzoek wijst uit dat het gebruik van risicotaxatie-instrumenten resulteert in betere inschattingen van het recidiverisico en de risicofactoren die daaraan ten grondslag liggen, ook als het
gaat om ervaren professionals.

Over de vraag waarom dat zo is heeft Jacqueline Bosker, senior onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader twee weblectures opgenomen. In de weblecture Intuitief en Rationeel Beslissen, gaat zij in op de vraag hoe mensen beslissen en welke fouten daarbij kunnen ontstaan. In de weblecture Meerwaarde Beslissingsondersteuning gaat zij vervolgens in op de vraag hoe de kans op beslisfouten verminderd kan worden en welke rol instrumenten voor gestructureerde beslissingsondersteuning (zoals risicotaxatie-instrumenten) daarbij kunnen spelen.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat