Wat werkt in gesloten jeugdzorg?

Dit is een afgerond project.

Het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de verbetering van het leefklimaat in de gesloten jeugdzorg. Hierbij wordt samengewerkt met Hogeschool Leiden, de Universiteit van Amsterdam en 17 instellingen voor gesloten jeugdzorg. Tijdens het onderzoek ‘Wat werkt in gesloten jeugdzorg?’ worden de komende twee jaar bij circa 150 opgesloten jongeren interviews afgenomen, om hun leefomstandigheden te vergelijken met jongeren die in een open instelling verblijven. Het project loopt door tot en met december 2012.

In Nederland verblijven circa 7000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar in gesloten instellingen. Velen vertonen ernstige gedragsproblematiek, zoals gewelddadig en/of crimineel gedrag, verslaving en prostitutie. De jongeren hebben veelal problemen binnen het gezin, op school en in de buurt. Ze worden behandeld in gesloten instellingen, zoals Justitiële Jeugdinrichtingen (in geval van voorarrest of straf) en JeugdzorgPlus-instellingen (waar jongeren achter gesloten deuren behandeld worden). Het doel daarvan is de ontwikkeling van de jongeren te verbeteren en daarnaast de maatschappij te beschermen.

In de gesloten jeugdzorg leven ze in meestal in leefgroepen, een vorm van samenleven die op de jongeren een grote impact heeft, omdat ze de leefgroep niet kunnen verlaten. Het leven op de groep en de ontwikkeling van de jongeren wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het leefklimaat. Hbo-opgeleide groepswerkers geven hieraan vorm. Daarom wordt in het gezamenlijke onderzoek gekeken hoe een positief leefklimaat kan bijdragen aan belangrijke ontwikkelingspunten bij de jongeren. Het gaat om zaken als emotionele zelfstandigheid, accepteren van autoriteit, sociale omgang, de ontwikkeling van een eigen waardesysteem en een eigen identiteit. Verder wordt onderzocht welke factoren in de dynamiek van de leefgroep bijdragen aan positieve leefomstandigheden.

Er is internationaal veel belangstelling voor dit onderzoek, getuige de publicaties in buitenlandse vaktijdschriften. In november verzorgen drie hogeschooldocenten presentaties over dit thema op het prestigieuze congres van de American Association of Criminology in Washington.

Onder redactie van Joep Hanrath (Hogeschool Utrecht) en Peer van der Helm (Hogeschool Leiden) is in augustus 2011 een methodiekboek afgerond voor groepsleiders in de gesloten jeugdzorg. Aan dit boek schreven professionals uit het werkveld mee. Dit boek is een tussenresultaat van het Raak Publiek Project: Wat Werkt in de Gesloten Jeugdzorg. Meer informatie over de publicatie vindt u op de website van SWP.