Vriend of vijand

Looptijd: september 2018 tot december 2019
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje, Bregje Spaans

Beschrijving project

Binnen het expertisegebied seksualiteit en seksueel misbruik biedt De Rading seksespecifieke hulp aan meisjes vanaf 13 jaar die (vermoedelijk) in een misbruikrelatie terecht zijn gekomen, te maken hebben (gehad) met mensenhandel en/of seksueel traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Kwalitatief goede hulp is belangrijk voor deze meisjes. Temeer omdat de kans dat meisjes opnieuw slachtoffer worden van seksueel misbruik in de volwassenheid (revictimisatie) twee tot drie keer groter is dan meisjes die niet te maken hebben gehad met seksueel misbruik in het verleden (Nijhof & Engels, 2015).

Een belangrijk onderdeel van de hulp aan deze meisjes is het trainen van de seksuele en relationele weerbaarheid. Hiervoor werkt De Rading tijdens en na de (trauma)behandeling met goed onderbouwde en beschreven interventies zoals Girls Talk en Rots & Water.

In deze trainingen worden verschillende werkvormen en opdrachten gebruikt. De transfer naar de praktijk blijft echter lastig voor de meisjes. Hoe pas je hetgeen je geleerd hebt toe als het erop aan komt?
Nieuwe, technologische ontwikkelingen als virtual reality (VR) lijken een uitgelezen kans om de transfer van de 'therapiekamer naar de praktijk' beter tot stand te brengen. Zo ontstond het idee voor het ontwikkelen van een VR-training als methode om te oefenen met nieuw gedrag binnen de veilige omgeving van de hulpverlening.

De Rading wil samen met CaptainVR een training ontwikkelen die gebruikt kan worden in de hulpverlening aan kwetsbare meisjes met een verstoorde seksuele en relationele ontwikkeling.
Het doel van de training is het vergroten van seksuele en relationele weerbaarheid. Door de inzet van virtual reality hoeven de meisjes nieuw gedrag niet direct in de buitenwereld te oefenen, maar kunnen ze dit in een gecontroleerde omgeving doen zonder risico's. Ze kunnen voelen en herkennen wat de effecten zijn van gedrag op zichzelf en anderen en oefenen met verschillende gedragsopties.

Dit project wordt uitgevoerd door De Rading in samenwerking met CaptainVR, Pretty Woman, en het lectoraat Jeugd van de HU.