Voor- en vroegschoolse educatie en zorg

Dit project is afgerond.

In Nederland vindt in toenemende mate voor- en vroegschoolse educatie en zorg (VVEZ) plaats. Het doel: de startcondities van kinderen bij hun entree op de basisschool verbeteren. In het buitenland heeft men al veel meer ervaring met deze vorm van educatie. Het project VVEZ wil van deze ervaringen leren.

Schooluitval

Door de voor- en vroegschoolse educatie zouden kinderen minder kans lopen op schooluitval. Ook zouden achterstanden later in hun leven voorkomen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt echter dat deze opvang niet altijd leidt tot de gewenste resultaten. Daarom wordt nadrukkelijk gekeken naar de de opbrengsten van vroeg- en voorschoolse educatie in het buitenland. Het gaat om dertien landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Wilt u meer weten? Ga dan naar Voor- en vroegschoolse educatie en zorg.