Vereniging in Bedrijf

Dit project is afgerond. Vereniging in bedrijf heeft geleid tot het boek ‘Hoe de bal blijft rollen’.

Het project Vereniging in bedrijf wil de vitaliteit van 10 amateurvoetbalclubs in Utrecht verhogen. Het gaat om VV De Meern, Kismet, VSC, Elinkwijk, VVUA, Zwaluwen Utrecht 1911, UVV, DHSC, Sporting en VV Hoograven. Door het verhogen van de vitaliteit kunnen clubs beter functioneren. Dit initiatief is in de zomer van 2012 gestart door samenwerking van het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PMO) van Hogeschool Utrecht in een consortium met de KNVB, het Mulier Instituut, de Universiteit Utrecht en de Vereniging Sport Utrecht (VSU). Uitvoering is mogelijk dankzij een subsidie van SIA RAAK-mkb.

Verenigingen willen graag ontwikkelen en vitaliseren, blijkt uit de verenigingsscan van de Vereniging Sport Utrecht. Om verenigingen hierbij te ondersteunen is het Utrechts Totaalvoetbalplan ontstaan. Dit is een samenwerking tussen gemeente Utrecht, VSU, KNVB en FC4YOU. Volgens de verenigingsscan zijn momenteel 7 van de 33 Utrechtse voetbalverenigingen vitaal. Het streven is dat dit er 12 in 2014 worden en 18 in 2016.

Inspelen op ontwikkelingen

Wat is een vitale vereniging? Volgens Stijn Verhagen, lector PMO, kunnen verenigingen pas kansen grijpen als ze vitaal zijn. “Een belangrijk element van vitaliteit is het vermogen om te kunnen inspelen op interne en externe ontwikkelingen. Een vitale vereniging heeft een duidelijke missie, een goede organisatie en voldoende vrijwilligers en een goed gekwalificeerd kader. Ze zal gemakkelijker nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken of bijvoorbeeld verbindingen kunnen leggen met scholen in de wijk. Verder kennen vitale verenigingen goede communicatiestromen en een prettige sfeer, zodat mensen met verschillende achtergronden er prettig kunnen toeven.”

Maatschappelijke problemen

Uit de Verenigingsscan van VSU, die voetbalverenigingen uit Utrecht in 2010 hebben ingevuld, blijkt dat veel Utrechtse voetbalclubs momenteel worstelen met de vraag hoe ze vitaal kunnen worden/blijven. Bijvoorbeeld: hoe kunnen ze hun organisatie zo inrichten dat ze in staat zijn om vrijwilligerstekorten te lijf te gaan? Hoe kunnen ze zo (gaan) functioneren dat ze agressie op het veld kunnen verminderen? En: hoe kunnen ze de maatschappelijke rol nemen die hen steeds vaker wordt toebedeeld, zoals bijdragen aan vermindering van schooluitval, obesitas of discriminatie?

Hoewel de clubs op voorgaande gebieden al actief zijn, vroegen ze het Lectoraat PMO en haar partners om ondersteuning. En zo ontstond het project Vereniging in bedrijf. De ondersteuning bestaat uit een combinatie van toegepast onderzoek en diverse activiteiten bij de betrokken clubs. Daardoor ontstaan instrumenten en inzichten, waarmee de clubs aan de slag kunnen met het verhogen van de vitaliteit. De opgedane inzichten bij dit project monden uit in een zogeheten toolkit, die beschikbaar komt voor andere verenigingen in de regio en de rest van het land. Studenten van zowel de Hogeschool Utrecht als Universiteit Utrecht zijn actief betrokken bij dit project.

Activiteiten

Mogelijke activiteiten die kunnen plaatsvinden bij dit project: maatschappelijke stages, een jaarlijkse Fair Play Cup tussen de clubs, de inzet van social media om de interne en externe communicatie te verbeteren en de inzet van Positief coachen.

Verbinden door voetbal

Vereniging in bedrijf is een vervolg op het succesvolle project Verbinden door voetbal. Het Lectoraat PMO organiseerde in dat verband – samen met o.a. FC Utrecht, de KNVB en het Verwey-Jonker Instituut – diverse activiteiten bij de voetbalclubs Zwaluwen Utrecht 1911 en VV De Meern. Het doel was om bij deze Utrechtse clubs respectvolle omgangsvormen en plezier in het sporten te bevorderen, alsmede het voorkomen van agressie en spanningen. Alle betrokkenen waren positief over de behaalde resultaten. Daarom borduurt Vereniging in bedrijf voort op deze aanpak bij inmiddels veel meer voetbalverenigingen in de stad Utrecht.