Verbinden door voetbal

Dit project is afgerond.

Voetbal is bij uitstek een sport die mensen kan verbinden en sterker kan maken. Voetbal is dan ook de basis van dit project. De kernvraag is hoe we door middel van sport de maatschappelijke participatie kunnen bevorderen.

Onderzoek en activiteiten

Bij de voetbalclubs Zwaluwen Utrecht 1911 en VV De Meern worden de eerste projecten uitgevoerd. Een groep studenten van de Hogeschool Utrecht steekt een groot aantal uren in het ondersteunen van beide verenigingen. Zo wordt onderzoek gedaan en worden activiteiten ontplooid, zoals het traject ‘Positief coachen’ en de organisatie van een ‘fair play cup’ en maatschappelijke stages. Het doel van het onderzoek is de resultaten van de activiteiten zichtbaar te maken, om deze de komende jaren (verder) te kunnen verbeteren en eventueel naar andere voetbalclubs in de regio te verspreiden.

Drie doelen

De projecten bij de voetbalclubs hebben drie doelen:

  • het interetnisch contact bevorderen;
  • het respect in en om het veld stimuleren; 
  • de vrijwilligerstekorten tegengaan.

Worden de gewenste resultaten gehaald, dan kunnen we de projecten uitbreiden naar andere verenigingen.

De projecten hebben zowel een praktische insteek als een onderzoekspoot. Er worden activiteiten opgezet waar de clubs direct mee aan de slag kunnen. Tegelijk wordt het effect van de interventies onderzocht. We werken in dit project samen met verschillende partijen, waaronder FC Utrecht, de KNVB en het Verwey-Jonker Instituut.

Meer informatie over dit project.