Van creatief idee naar succesvolle zorginnovatie. Onderzoek naar de succesfactoren van innovaties in de zorg en de rol van praktijkgericht onderzoek daarbij.

Looptijd: Januari 2018 - Januari 2022
Partners: UCreate, Uzelf
Betrokken lectoraat: Lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie en Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Betrokken lector: Gerrita van der Veen, Daan Andriessen
Betrokken onderzoekers: Wilke van Beest
Betrokken opleidingen: Master Innovatie in Zorg en Welzijn

Om in de toekomst iedereen zorg te kunnen bieden, zijn innovaties hard nodig. Veel innovaties komen echter niet verder dan creatieve ideeën en stranden voortijdig. Het lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie signaleert een toenemende vraag naar marketingexpertise binnen de zorg. Veel innovaties in de zorg bereiken de fase van implementatie en opschaling namelijk niet.

Dit promotieonderzoek richt zich om zorginnovaties die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek in het hbo. Doordat praktijkgericht onderzoek uitgaat van een vraag uit de praktijk, een oplossing wil bieden binnen een context, daarbij professionals wil toerusten en resultaten wil generaliseren naar meerdere contexten, lijkt hier een goede basis te liggen voor de implementatie en opschaling van innovaties. Daarnaast zijn onderzoeksinstellingen vaak een verbindende partij in samenwerkingsverbanden. Toch blijkt innoveren door middel van (praktijkgericht) onderzoek naar haalbare en rendabele verbeteringen in de zorg lastig. Verdere inperking vindt plaats door te kijken naar innovaties op het gebied van zelfmanagement.

Doel van dit promotieonderzoek is om het innovatieproces met de daarbij behorende succesfactoren in kaart te brengen voor de implementatie en opschaling van zorginnovaties voortkomend uit praktijkgericht onderzoek van het hbo. Dit levert een model op dat praktijkgerichte onderzoekers en partijen binnen het zorgnetwerk ondersteunt bij het succesvol implementeren en opschalen van zorginnovaties. Dit model kan als basis dienen voor vervolgonderzoek waarin gerichte interventies worden ontwikkeld om succes te bevorderen.

Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Ellen Moors, dr. Wouter Boon en de lectoren dr. Gerrita van der Veen en dr. Daan Andriessen.

 

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat