VIMP Eigen Kracht Gemeenten. Inspiratie voor gemeenten over de mogelijkheden en grenzen van ‘eigen kracht’ bij jeugd en opvoeders

Looptijd: 1 januari 2018 - 1 januari 2019
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek, Micha de Winter
Betrokken onderzoekers: Marije Kesselring

VIMP staat voor Verspreidings- en implementatie impuls en is een extra subsidie die ZonMw verstrekt voor de implementatie van projectopbrengsten. In verschillende ZonMw programma’s – waaronder de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd – is of wordt kennis verzameld over ‘eigen kracht’, een veelgebruikt maar lastig te definiëren en te meten begrip. 

Doel van deze VIMP is kennis over ‘eigen kracht’ bundelen, verrijken en ontsluiten voor gemeenten en (vrijwilligers)organisaties en daarmee de discussie over ‘eigen kracht’ voeden. Verspreid over het land zijn in totaal 6 bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een bijeenkomst voor de Utrechtse Jeugdregio’s die het lectoraat Jeugd samen met het Verwey Jonker Instituut georganiseerd heeft op 13 september 2018. Tijdens de bijeenkomsten stond inspiratie centraal; door het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk beantwoorden van vragen als wat is ‘eigen kracht’ (niet), wat zegt de literatuur daarover, welke resultaten leveren de projecten op dit punt, welke werkzame mechanismen zijn te onderscheiden, wat zijn indicatoren voor (het werken aan) eigen kracht, hoe kun je daar als beleidsmaker op sturen?

De opbrengsten van de bijeenkomsten worden – samen met de inzichten uit verschillende projecten – gebundeld in een inspiratiedocument.

Deze VIMP sluit aan bij een vergelijkbare VIMP gericht op professionals.

Kijk hier voor meer informatie.