Urban Farming

Dit project is afgerond.

Omschrijving

Horizon 2020 onderzoeksproject "Innovative Social Investment - Strenghtening communities in Europe (InnoSI)". Daarin is een casestudy uitgevoerd naar stadslandbouw in Amelisweerd, Utrecht. De casestudy omvat een behoefteanalyse, het beschrijven van een theory of change, een procesevaluatie, een impact-analyse en een kosten-batenanalyse. Focus van het onderzoek was de manier waarop er met zorgcliënten in de tuinderijen wordt gewerkt en welke impact dat heeft.

De casestudy is een onderdeel van een geheel van 20 casestudies door 10 Europese partners, om innovatieve de impact van sociale initiatieven te beschrijven. Daarmee is er een overzicht van hoe er nu en in de toekomst antwoord kan worden gegeven op sociale vraagstukken in veranderende verzorgingsstaten. Het deelproject van de casestudies is weer een onderdeel van het gehele Innosi-project, waar in andere deel-projecten literatuurstudies zijn uitgevoerd, toekomstverkenningen zijn gedaan en samen is gewerkt met impactpartners om de resultaten uit het onderzoek bij belanghebbenden onder de aandacht te brengen. Innosi is gefinancierd door Europese middelen vanuit Horizon 2020.

In Utrecht is er binnen deze casestudy intensief samengewerkt met Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein. Het Engelstalige eindrapport dat voor deze casestudy is geschreven, wordt gebruikt voor een overzicht van de 20 casestudies, dat gerapporteerd wordt aan de Europese Commissie. 

Roel Bax, Sandra Geelhoed en Rob Gründemann: Report Case study on Urban Farming.DeVolle Grond en Amelishof. In the framework of Eu Horizon 2020 project on Innovative Social Investment, 2016. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat