Uitgepraat of in gesprek? Onderzoek naar het face to face contact tussen burgers en de lokale overheid, bij wijkontwikkeling en –beheer

Looptijd

maart 2014 – maart 2018

Doel

Promotietraject waarin de vraag centraal staat hoe het face to face contact verloopt tussen burgers, ambtenaren en lokale bestuurders bij wijkontwikkeling en –beheer en wat hiervan het effect is op wederzijdse beeldvorming.

Omschrijving

Met grote regelmaat zitten bewoners, ambtenaren en bestuurders met elkaar om tafel. Vaak vinden face to face contacten plaats als onderdeel van een participatietraject of interactieve beleidsontwikkeling. In onze snel veranderde samenleving kan de overheid maatschappelijke kwesties vaak alleen oplossen in samenwerking met burgers, ondernemers en andere belanghebbenden.

In vrijwel alle gemeenten worden daarom jaarlijks wijktafels, bewonersbijeenkomsten of keukentafelgesprekken georganiseerd. Door de decentralisatie van een aantal belangrijke Rijkstaken de komende jaren zal de rol van de lokale overheid in het contact nog verder toenemen. 

Een vooronderstelling lijkt te zijn dat met deze face to face contacten een bedrage wordt geleverd om tot een gezamenlijke aanpak van problemen te komen en dat hiermee de betrokkenheid van burgers wordt vergroot. Als ambtenaren of bestuurders maar vaker met burgers in gesprek gaan, dan komt het wel goed, zo lijkt het.

In de praktijk en in de wetenschap wordt het belang van face to face contacten als belangrijke schakel in de samenwerking en het  tussen burgers en overheid steeds meer onderkend. Tegelijkertijd is er weinig bekend over het verloop en het effect van face to face contact tussen  burgers en overheid. Dit onderzoek richt zich daarom op het effect van deze gesprekken, voor burgers en de lokale overheid. Centraal staat de vraag hoe het face to face contact verloopt tussen burgers, ambtenaren en lokale bestuurders bij wijkontwikkeling en –beheer, en wat hiervan het effect is op wederzijdse beeldvorming. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Almere.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat