UMC Utrecht in Beweging

Looptijd: 2016-2020
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Leerstoel Fysiotherapiewetenschap (UMC Utrecht)
Betrokkenen: Cindy Veenhof (HU), Karin Valkenet (UMC Utrecht), Petra Bor (UMC Utrecht), Lotte van Delft (UMC Utrecht)

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Zoals is toegelicht bij de pijler 'Fysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames' kan het ziekenhuis een schadelijke omgeving zijn. Door de hoge mate van fysieke inactiviteit tijdens de opname, leveren patiënten onnodig spiermassa en conditie in wat hun herstel negatief kan beïnvloeden.

Studenten van verschillende opleidingen (zowel bachelor-, honours- als masterstudenten) hebben een bijdrage geleverd aan dit project of kunnen dit nog steeds doen. Activiteiten omvatten bijvoorbeeld het in kaart brengen van het beweeggedrag van patiënten, het verzinnen van slimme oplossingen om patiënten meer in beweging te krijgen, en het analyseren van de resultaten. 

Doelstelling

UMC Utrecht in Beweging is zowel een project als een onderzoek. Het doel van het project is bewegen tijdens opname in het UMC Utrecht makkelijker én aantrekkelijker maken voor patiënten op hun eigen niveau en bewegen in te bedden in het dagelijkse zorgproces. Dit doen we door enerzijds door veel aandacht te besteden aan het thema bewegen in het ziekenhuis, anderzijds door tijdens de looptijd van het project met elke verpleegafdeling een beweegplan-op-maat samen te stellen en te implementeren. Binnen het project worden verschillende interventies ontwikkeld om bewegen te faciliteren.

Het doel van het onderzoek is het effect evalueren van het project: leidt het project daadwerkelijk tot meer bewegen? Dit doen we onder andere door 2x per jaar door het hele ziekenhuis het beweeggedrag van patiënten te observeren. Daarnaast evalueren we het effect van het project op 4 verpleegafdelingen middels een pre-post design. Verder lopen er veel verschillende spin-off onderzoeken.

Samenwerking

Het project en onderzoek worden primair uitgevoerd in het UMC Utrecht. Er is een goede samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland die met dit thema bezig zijn. Het UMC Utrecht is voorzitter van de Expertgroep Beweegziekenhuizen en is mede-organisator van de landelijke scholing Beweegziekenhuizen. Ook wordt de samenwerking gezocht met het buitenland, onder andere USA en Australië.

Resultaten

De resultaten van dit project zullen worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en worden gepresenteerd op (inter)nationale congressen en symposia. De eerste resultaten van de pilotstudie op de Geriatrie zijn veelbelovend. Na implementatie van het beweegplan-op-maat lagen patiënten 13% van de dag minder in bed, hadden zij meer contact met andere patiënten en maakten zij meer gebruik van de gezamenlijke huiskamer.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Bekijk dan de projectpagina, de patiëntenpagina, of neem contact op met k.valkenet@umcutrecht.nl.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat