Trajectzorg: Op zoek naar het gewone leven

Looptijd: 2014 - 2015
Betrokkenen: Dit onderzoek werd gedaan vanuit het lectoraat Werken in Justitieel Kader en het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Lectoren: Andrea Donker en Anneke Menger.

Aanleiding

In 2013 zijn alle jeugdzorgplusinstellingen op verzoek van het ministerie van VWS gestart met een pilot Trajectzorg. In de regio Utrecht is jeugdzorgplusinstelling Intermetzo locatie Zeist (voorheen Lindenhorst-Almata) hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met De Rading, Lijn 5, Youké, Samen-Veilig Midden Nederland en VSO de Sprong. Onder de naam Trajectzorg is gestart met het verbeteren van de zorg opdat jongeren minder vaak tijdens de zorgverlening uitvallen en minder vaak na uitstroom uit geslotenheid opnieuw gesloten geplaatst worden.

Hogeschool Utrecht is al in 2012 door dit samenwerkingsverband benaderd. Dankzij een SIA-Raak Publiek subsidie is in 2014 en 2015 onderzoek gedaan naar deze pilot. Dit onderzoek werd gedaan vanuit de lectoraten.

Samenvatting

In deze factsheet Trajectzorg treft u een beknopte samenvatting van het onderzoek en de resultaten aan.

Meer lezen?

Vanuit het onderzoek is het boekje Trajectzorg/Op zoek naar het gewone leven ontwikkeld. In dit boekje wordt beknopt het onderzoek en de (door)ontwikkeling van Trajectzorg beschreven en zijn er vijf aandachtspunten nader uitgewerkt. Het boekje is geïllustreerd met het traject van Nadine; de belevenissen van dit fictieve meisje zijn als voorbeeld van Trajectzorg in dit boekje opgenomen.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat