Top-Up Let’s talk energy

Naam: Top-Up Let’s talk energy
Looptijd: maart 2018 – maart 2019
Betrokken lectoraat: PubLab
Betrokken lector: Annette Klarenbeek
Betrokken onderzoekers: Irene Kelder,  Maartje Harmelink, Petra Sneijder 
Betrokken opleidingen: Communicatie

Projectbeschrijving

Aanleiding
Het onderzoeksproject Let’s Talk Energy had als doel inzicht te verkrijgen in de manier waarop burgers lokale energietoepassingen bespreken, zodat communicatie rond energieprojecten effectiever kan worden vormgegeven. Het project heeft interessante inzichten opgeleverd over de wijze waarop het discours rondom energietransitie op sociale media verloopt, aan de hand van drie Noordelijke energietransitie-cases:

Bij alle cases was sprake van weerstand en werd maatschappelijke commotie veroorzaakt. De inzichten uit de discoursanalyses zijn beschreven in de drie bijgevoegde rapporten met aanbevelingen en hebben geleid tot een training voor hoog betrokken burgers, beleidsmakers en communicatieprofessionals in het energiedomein: de Discoursanalytische Bril Energie.

Doelen:
Deze vervolg Top-Up project kent drie doelstellingen:

  • Ten eerste geven de resultaten van Let’s Talk Energy input aan de ontwikkeling van onderwijsmateriaal en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een cursus Gespreksanalyse die geïntegreerd wordt in de nieuwe afstudeerrichtingen Corporate, LiveCom en Creative van de opleiding Communicatie. De opdrachten zullen gericht zijn op het herkennen van weerstand in gesprekken over energietransitie. Het onderwijsmateriaal zal ook worden geïmplementeerd in de bestaande post-bachelor cursus ‘In gesprek met de omgeving’. Cursisten worden uitgedaagd de burgerperspectieven op internet te hanteren als waardevolle bron van informatie en als aanknopingspunt om beleid beter te laten aansluiten op de werkelijke wensen en verwachtingen van burgers.
  • Ten tweede zullen we een manuscript schrijven over de casus ‘gaswinning op Terschelling’, dat moet leiden tot een wetenschappelijke publicatie in een internationaal tijdschrift (Journal of Communication Management / Energy Research & Social Science).
  • Ten derde zullen we een praktische handleiding schrijven gericht op communicatieprofessionals, beleidsmakers en sterk betrokken burgers die met stakeholders in gesprek zijn of willen gaan over energietransitie. Het doel van deze handleiding is aan de hand van de resultaten uit de analyses inzichten te bieden in factoren die een rol spelen het effectief vormgeven van communicatie en dialoog, o.a. bij lokale energietransities. De handleiding is een aanvulling op de training ‘Discoursanalytische Bril Energie’ en gericht op het aanleren van interactionele gevoeligheid, die zo van belang is bij het maken van omgevingsanalyses. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de partners uit het project ‘Let’s Talk Energy’

Meer lezen?

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat