Thuiszitters in het VO

Dit project is afgerond.

In het Utrechtse voortgezet onderwijs is vastgesteld dat er sprake is van circa honderd leerlingen die langer dan twee maanden ‘thuiszitten’. De betrokken partners – het samenwerkingsverband Sterk VO, de afdeling leerplicht van gemeente Utrecht, de jeugdgezondheidszorg en de buurtteams jeugd en gezin – geven aan deze situatie onwenselijk te vinden. Tegen deze achtergrond gaven zij een analyse te willen laten uitvoeren van deze problematiek en advies te ontvangen om hier als kernpartners slagvaardiger in te kunnen opereren. Gebruik makend van dossier analyse en kwalitatieve interviews is dit advies tot stand gekomen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques Verheijke: Jacques.Verheijke@hu.nl

Postma, D.W., Verheijke, J.M., Smit, S. en Wijntuin, P. (2016). Achtergronden en aanpak van ‘thuiszitters’ in het Utrechtse voortgezet onderwijs. Rapportage van onderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband Sterk VO, Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg en Buurtteams jeugd en gezin in de gemeente Utrecht. Utrecht:. Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.