Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) Rotterdam

Looptijd: 2018 – 2019
Betrokken lector: Reint Jan Renes
Betrokken onderzoekers: Amber Ronteltap, Sandra Bukman, Jonas Moons, Dirk Ploos van Amstel en Karen Hilhorst

Inleiding

De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gewoon de dagelijkse dingen blijven doen, zoals de boodschappen of een bezoek aan familie. Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld als iemand merkt dat de balans of coördinatie achteruit gaat. 

65-plussers hebben een relatief hoog risico op vallen. Erg vervelend, want de gevolgen van een val kunnen iemand enorm beperken. Het programma TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) helpt 65-plussers middels een bewegingsprogramma (de In Balans Training) om dit risico op een val te verminderen en om de zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

TOM bestaat al langer. De ervaring met het programma tot nu toe leert ons dat er vanuit professionals en deelnemers behoefte is aan meer aandacht voor voeding. De verwachting is dat het eetgedrag van kwetsbare ouderen, samen met fysieke activiteit en sociale interactie, invloed heeft op hun kans om te vallen. Om elementen van voeding, bewegen en sociale omgeving te combineren in een leefstijlprogramma, hebben de landelijke partners Veiligheid NL, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Hogeschool Utrecht en adviesbureau Purpose het initiatief genomen voor TOM Rotterdam. TOM Rotterdam biedt een totaalpakket aan activiteiten en ondersteuning in de wijk Het Lage Land in Rotterdam. Bij de uitvoering van dit programma zijn welzijnsorganisatie Buurtwerk, diëtistenpraktijk HRC, verschillende fysiotherapeuten uit Het Lage Land en de gemeente Rotterdam nauw betrokken. TOM Rotterdam start in april 2019 onder zelfstandigwonende 65-plussers met een verhoogd valrisico.

Ons onderzoek

Voorafgaand aan het programma TOM Rotterdam  onderzoekt Publab de achtergronden van het eetgedrag van ouderen in hun sociaal-culturele context. In dit vooronderzoek (dat loopt van oktober 2018 tot en met maart 2019) doen PubLab-onderzoekers literatuuronderzoek, interviews en observaties, in samenwerking met Purpose. De resultaten van het vooronderzoek worden toegepast binnen TOM Rotterdam. Tijdens dit programma doet PubLab aanvullend participatief onderzoek onder de doelgroep. Ook voert PubLab een kwantitatieve evaluatie uit van de impact van het TOM programma op sociaal-culturele factoren. 

Ons onderzoek heeft twee doelen: 

  • Meer inzicht in de sociaal-culturele factoren die het eetgedrag van ouderen beïnvloeden, met specifieke inzichten voor de wijk Het Lage Land in Rotterdam.
  • Inzicht in de impact die het gecombineerde leefstijlprogramma TOM Rotterdam heeft op deze factoren. 

De uitkomsten van ons onderzoek, en daarmee van TOM Rotterdam als geheel, zijn relevant voor zorgprofessionals die met deze kwetsbare ouderen werken, waaronder fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen, maar ook voor de gemeente Rotterdam, buurtwerkorganisaties en zorgverzekeraars.

Samenwerkingspartners

TOM Rotterdam is een initiatief van de landelijke partners:

  • VeiligheidNL
  • Nutricia Advanced Medical Nutrition
  • Hogeschool Utrecht
  • Adviesbureau Purpose

Betrokkenen bij de uitvoering:

  • Welzijnsorganisatie Buurtwerk
  • Diëtistenpraktijk HRC
  • Een aantal fysiotherapeuten uit het Lage Land
  • Gemeente Rotterdam

TOM Rotterdam wordt grotendeels gefinancierd door het Danone Ecofonds Systeem.

Meer informatie

Voor vragen of informatie over het onderzoek kun je terecht bij Amber Ronteltap.

Voor meer informatie over het TOM project: projecttom.nl of neem contact op met projectleider Marieke Zweers.