Tesmen

Looptijd: Maart 2014 – december 2014

PROJECT

Door social media netwerken rondom het digitale themakanaal NPO Spirit (KRO/NCRV) in kaart te brengen bieden we inzicht en handvatten om het brede aanbod van levensbeschouwelijke programma’s bij zoveel mogelijk mensen en verschillende groepen onder de aandacht te brengen via sociale media.

ACHTERGROND

De redactie van NPO Spirit had behoefte aan inzicht en handvatten om gerichter haar aanbod te verspreiden.

Van oorsprong worden televisieprogramma’s op een lineaire manier aangeboden aan kijkers; de omroep bepaalt in welke volgorde programma’s worden getoond. Dit verandert echte: On-demand mogelijkheden via internet en zogenaamde settopboxen zorgen ervoor dat kijkers zelf kunnen bepalen wanneer ze welk programma willen kijken. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) speelt op die mogelijkheden in met onder meer de dienst Uitzending Gemist en verschillende themakanalen.

Eén van die themakanalen is NPO Spirit, gericht op onder meer religie, spiritualiteit en levensbeschouwing. Dit themakanaal, dat on-demand via internet bekeken kan worden, wordt ‘gevoed’ met programma’s van de verschillende publieke omroepen en het aanbod is zo pluriform mogelijk. Dat wil zeggen dat verschillende religies, levensbeschouwingen e.d. naast elkaar worden aangeboden. De propositie van NPO Spirit luidt als volgt: “NPO Spirit laat de kijker genieten en brengt op toegankelijke wijze (nieuwe) inzichten!”.

Het doel van de publieke omroep, dus ook van NPO Spirit, is het bereiken “van zoveel mogelijk verschillende groepen in de samenleving”. Om dat te bereiken moet je eerst weten wie nu bereikt wordt, om vervolgens te kunnen richten op groepen die nog niet bereikt worden. Social media netwerken, zoals Facebook en Twitter, zijn in dit geval heel geschikt om groepen met dezelfde interesses in kaart te brengen. Sleutelfiguren kunnen daardoor ook beter zichtbaar gemaakt worden. De uiteindelijke doelstelling is om méér mensen en meer verschillende groepen te bereiken.

METHODEN

We verzamelden eerst Facebook- en Twitterdata van NPO Spirit en alle andere publieke omroepen. Tevens verzamelden we de Facebook- en Twitterdata van andere relevante, ‘traditionele media’ als landelijke kranten en tijdschriften. Dat deden we met behulp van een social media monitor die we zelf hebben ontwikkeld. Dat bood ons de mogelijkheid om ruwe datasets te analyseren en om gaandeweg aanpassingen te maken voor het verzamelen van data. Met de verzamelde data konden we netwerken visualiseren en bijvoorbeeld kijken waar overlap zat.

Tevens hebben we een tool ontwikkeld waarmee relevante trefwoorden gevonden kunnen worden. Op basis van die trefwoorden kan NPO Spirit op internet op zoek gaan naar andere relevante platformen en sleutelfiguren.

IMPACT/RESULTAAT

Het eindresultaat bestaat uit (1) een high fidelity prototype social media monitor waarmee de redactie van NPO Spirit relevante trefwoorden, platforms en sleutelfiguren op internet kunnen vinden, (2) momentopnamen (visualistaties) van de social medianetwerken van Facebook en Twitter rondom NPO Spirit, en (3) een algemene werkwijze om vanuit een organisatie of merk te bepalen welke platforms, trefwoorden en sleutelfiguren op het internet relevant zijn.

Mede dankzij de uitkomsten heeft het gesegmenteerde beeld van de online social netwerken geleid tot een structureel gesegmenteerder aanbod van content door NPO Spirit.

PARTNERS

KRO/NCRV, beheerder van NPO Spirit

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat