Technology-Enhanced Workplace Learning

Betrokken lector: Johan Versendaal
Betrokken onderzoekers: Esther van der Stappen
Betrokken opleidingen: Instituut ICT

Doel en doelgroep

In dit project verkennen we op welke manieren we het leerproces van hbo-studenten op de werkplek (bijvoorbeeld op stage) kunnen ondersteunen.

Relevantie voor het onderwijs

We begonnen met een verkennende studie om ontwerpprincipes te formuleren voor het ontwerp van systemen die het leerproces op de werkplek ondersteunen. Op basis van deze eerste resultaten, is een applicatie ontwikkeld (de ‘stage-app’) waarin studenten hun leeractiviteiten makkelijk kunnen registreren en deze kunnen koppelen aan competenties en leerdoelen. De stage-app stelt data-gedreven reflectievragen en geeft automatische feedback op het leerproces. In de toekomst gaan we de stage-app inzetten, evalueren en verder verbeteren in pilots in verschillende hbo-opleidingen

Resultaat/producten

Een applicatie (de ‘stage-app’) waarin studenten hun leeractiviteiten makkelijk kunnen registreren en deze kunnen koppelen aan competenties en leerdoelen

Implementatie

In de toekomst gaan we de stage-app inzetten, evalueren en verder verbeteren in pilots in verschillende hbo-opleidingen.