TASTE-onderzoekslijn

Looptijd: Deze onderzoekslijn loopt vanaf 2012 tot heden.
Status (lopend of afgerond): Lopend.
Kenniscentrum: Duurzaam en gezond leven
Lectoraat: Chronisch Zieken
Betrokken lector: Nienke Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: Jaap Trappenburg (co-promotor) en Marieke Schuurmans (promotor)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde.

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
In de TASTE (TAilored Self-manegemenT and E-health)-onderzoekslijn wordt middels gezamenlijke krachten het succes van zelfmanagement en eHealth ontrafeld en antwoord gegeven op wat nu daadwerkelijk werkt bij welke patiënt. Deze kennis wordt vervolgens vertaald in op maat gesneden interventies die passen bij de behoeften en voorkeuren van de individuele patiënt. De TASTE onderzoekslijn richt zich op patiënten met een chronische ziekten (met name diabetes, hartfalen en COPD). Het M-ACZiE project past bij deze ambities, aangezien er binnen de ontwikkeling van interventies met name een hoge mate van tailoring wordt nagestreefd. TASTE heeft toegang tot grote groepen COPD-patiënten in zowel eerste als tweede lijn. De mix aan zowel ziekte specifieke, gedragstheoretische, methodologische en medisch-technologische (eHealth-) expertise van de verschillende partners in het TASTE-consortium dragen bij aan de brede bekwaamheid die nodig is voor het succes van het M-ACZiE project.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Het TASTE-consortium streeft naar het substantieel verhogen van efficiëntie en (kosten)-effectiviteit van zelfmanagementondersteuning en eHealth-strategieën bij patiënten met een chronische ziekte. Het centrale uitgangspunt van deze onderzoekslijn is het ontwikkelen van rand voorwaardelijke kennis voor het ontwikkelen van op maat gesneden zorginnovaties. Middels state-of-the-art onderzoeksmethoden tracht de TASTE-onderzoekslijn nieuwe kennis te genereren die nodig is om antwoord te kunnen geven op de vraag welk type interventie het beste werkt bij welk patiëntprofiel. Dit is een belangrijke eerste stap richting op maat gesneden chronische zorg. De onderzoek structuur en expertise van TASTE geven een impuls aan het gestaag initiëren van nieuw empirisch onderzoek en het genereren van fondsen.

Relevantie voor het onderwijs:
De opbrengsten van deze onderzoekslijn zullen vertaald worden naar de praktijk, door middel van implementatie van ontwikkelde zelfmanagement interventies. Daarnaast zullen de opbrengsten vanuit de diverse onderzoeken van de TASTE onderzoekslijn de verpleegkundige praktijk bereiken via het onderwijs van de bachelor Verpleegkunde. Bachelor studenten Verpleegkunde, master-studenten Verplegingswetenschap en overige master-studenten hebben de mogelijkheid om tijdens hun afstudeerfase te participeren in onderzoek van deze onderzoekslijn.

Consortium/projectpartners:
TASTE wordt gecoördineerd door het Centrum Verplegingswetenschap, maar is in werkelijkheid een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland (op het gebied van zelfmanagement, gedragsverandering, eHealth en patiënten-participatie). Betrokkenheid van ervaren zelfmanagement en eHealth-ontwikkelaars uit Linköping University (Zweden), Stanford University (Californië, VS), McGill University (Canada), Pace University (VS) en de Universiteit van Leuven (België) leveren een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke multidisciplinaire expertise van het onderzoeksteam.

Cofinanciering:
De onderzoekslijn TASTE wordt gefinancierd door ZonMw (ZonMw 520001002).

Resultaat/producten:

Implementatie:
De opgedane kennis zal verspreid worden door middel van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en via het onderwijs van de bachelor Verpleegkunde. Het doel is om de interventies die ontwikkeld worden binnen de TASTE onderzoekslijn te implementeren in de Nederlandse zorg.