Stimuleren van conceptueel begrip bij hbo-studenten International Business Studies (promotieonderzoek)

Looptijd: 2011 - lopend

Inleiding

Studenten in het hbo-onderwijs vinden afstudeeronderzoek vaak moeilijk. Zij hebben hiervoor conceptueel begrip nodig, wat een helder en compleet overzicht van relevante feiten, theorieën en praktijken rondom een probleem vereist. Uiteindelijk wordt van afgestudeerden verwacht dat zij complexe problemen in de beroepspraktijk oplossen, waarin conceptueel begrip ook is vereist.

Doelstelling

Sue Ashley heeft methoden onderzocht om conceptueel begrip te meten en vergroten. Zij heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd in de context van haar eigen opleidingspraktijk binnen het Instituut voor International Business Studies met als doel daarin een kwaliteitsverbetering aan te brengen.

Resultaten

Resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd bij wetenschappelijke conferenties, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en komen uiteindelijk samen in een proefschrift. Dit onderzoek bestaat uit vier studies: (1) het definiëren van conceptueel begrip; (2) het meten van conceptueel begrip; (3) het ontwikkelen van conceptueel begrip; en (4) stimuleren van conceptueel begripsontwikkeling door kennistransformerend schrijven.

Implementatie

Dit onderzoek is van educatieve waarde, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit in het hoger beroepsonderwijs. De resultaten worden gebruikt om de effectiviteit van het curriculum van International Business Studies aan Hogeschool Utrecht te verbeteren.

Overige informatie

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2016). Fostering development of conceptual understanding in higher education undergraduates through knowledge-transforming writing. Manuscript in voorbereiding.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2016). Conceptual understanding development of international business undergraduates in higher education. Manuscript ingediend voor publicatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2016, augustus). Bridging the gap between graduates and working professionals: Determining the development of conceptual understanding in international business students. Paper gepresenteerd op de 8ste EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction) SIG 14 conferentie Learning and Professional Development, Regensburg, Duitsland. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2016, juli). Stimulating knowledge-transforming writing to foster conceptual understanding in international business students. Paper gepresenteerd op de 15e EARLI SIG 12 conferentie Writing, Liverpool, Groot-Brittannië. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2016). Revealing conceptual understanding of international business. Assessment & Evaluation in Higher Education. Online voorpublicatie. doi:10.1080/02602938.2016.1178212. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (ter perse). Defining conceptual understanding for teaching in international business. Journal of Teaching in International Business. doi:10.1080/08975930.2015.1134378. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2014, augustus). Measuring conceptual understanding in international business students. Paper gepresenteerd op de 7e EARLI SIG 14 conferentie Learning and Professional Development, Oslo, Noorwegen. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2014, juni). Het meten van conceptueel begrip bij hbo-studenten International Business. Poster gepresenteerd op de ORD2014 (Onderwijs Research Dagen), Groningen. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013, augustus). Defining conceptual understanding in the international business domain. Paper gepresenteerd op de JURE 2013 pre-conferentie van de 15e EARLI, München, Duitsland. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013, mei). Het definiëren van conceptueel begrip in international business. Paper gepresenteerd op de ORD2013, Brussel, België. Meer informatie.

Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2012, juni). Het meten van conceptueel begrip bij hbo-studenten Bedrijfsadministratie: Een exploratief methodologisch onderzoek. Paper gepresenteerd op de ORD2012, Wageningen. Meer informatie.

Betrokken experts

Promotor: Prof. dr. Elly de Bruijn (HU en Universiteit Utrecht, afd. Educatie)
Copromotor: Dr. Harmen Schaap (Radboud Universiteit Nijmegen)

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw