Stimuleren van afpakgedrag bij de politie

Aanleiding
Al enige jaren is de beleidsmatige aandacht en de daaruit voorvloeiende maatregelen voor het afpakken van crimineel vermogen sterk toegenomen. Door meer en beter opgeleide onderzoekers, een uitgebreider juridisch arsenaal en een betere en tijdiger samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen in de keten is het aantal ontnemingsprocedures sterk gestegen en het afgepakte bedragen ook. Echter blijkt dat ondanks de beleidsmatige en operationele aandacht, de urgentie en de succesverhalen in de media, dit nog steeds beter kan.

Daarom heeft de Nationale Politie het Lectoraat ‘Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein’ (PubLab) gevraagd om een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van een interventie, die dit afpakgedrag bij de politiemedewerker kan stimuleren.

Doel
Het ontwikkelen van een interventie gericht op het stimuleren van afpakgedrag bij de politiemedewerker.

Aanpak
Het onderzoek beslaat 3 fasen:
ontdekken: inventariseren en analyseren van het gedragsvraagstuk afpakken (via interviews & deskresearch). Deze fase is in augustus 2016 afgerond. Rapport eerste fase
2 
ontwerpen en realiseren: in kaart brengen van de dagelijkse praktijk van de politiemedewerker en de mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden (fieldresearch). Het ontwerpen, testen en realiseren van middelen voor de pilot-interventie (co-creatie). Deze fase is in september 2017 afgerond. eindpresentatie fase 2
3 
uitvoeren en evalueren: uitvoeren van de pilot-interventie en daarbij bijbehorende proces- en effect-evaluatie (kwantitatief onderzoek).

Partners
Het PubLab werkt in dit onderzoek samen met service design bureau DIG en FINQ research. DIG is gespecialiseerd in het ontwikkelen van strategieën en concepten op het gebied van gedragsverandering. Zij helpen binnen dit project te bij de vertaling en vormgeving van concrete ideeën en oplossingen na de analysefase, naar concrete prototypes voor de pilot-interventie. FINQ research heeft al ervaring met projecten op sociale thema’s.

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht