Stepped e-Care Artrose

Looptijd: oktober 2018 tot mei 2019
Betrokken lector: Prof. Dr. Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers: Dr. Corelien Kloek en Prof. Dr. Cindy Veenhof
URL website project: www.e-exercise.nl

Doel en doelgroep 

In het online programma Join2Move gaan mensen met artrose zonder begeleiding aan de slag met beweegopdrachten, informatie en oefeningen. Het doel is het verbeteren van beweeggedrag en functioneren. Voor sommige mensen heeft Join2Move onvoldoende effect, zij hebben behoefte aan begeleiding van een professional. Voor deze mensen komt e-Exercise in beeld. Patiënten met artrose komen bij e-Exercise een gereduceerd aantal keer bij de fysiotherapeut en krijgen daarnaast toegang tot een webapplicatie die hen thuis stimuleert aan de slag te gaan.

Het project Stepped e-Care Artrose haakt hierop in. Om te voorkomen dat mensen te vroeg of te laat naar e-Exercise worden verwezen, zullen we een doorstroommodel ontwikkelen. Dit model bevat indicatoren die bepalen of Join2Move voldoende of onvoldoende effect heeft op de individuele patiënt. Voorbeelden van indicatoren zijn: verminderd gebruik van de app, het niet halen van beweegopdrachten of een verhoogde pijnscore. Als Join2Move niet voldoende blijkt te helpen, zal de patiënt vervolgens eenvoudig in contact kunnen komen met een fysiotherapeut in de regio die geschoold is in e-Exercise. We doen dit door het inbouwen van een overzicht van geschoolde e-Exercise fysiotherapeuten en een postcodezoeker. Het e-Exercise doorstroommodel zal in de Join2Move app geïntegreerd worden. Het totaalpakket genaamd Stepped e-Care Artrose, bestaande uit Join2Move, het e-Exercise doorstroommodel en e-Exercise, zal verspreid worden onder patiënten en huisartsen, die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met artrose aan de heup en knie.

Samengevat heeft het project de volgende doelstellingen:

  • Drie maanden na aanvang van dit project is er op basis van literatuur en in co-creatie met patiënten, fysiotherapeuten en experts een e-Exercise doorstoommodel ontwikkeld.
  • Vier maanden na aanvang van dit project is het e-Exercise doorstroommodel en de actuele lijst met e-Exercise geschoolde fysiotherapeuten geïntegreerd binnen de Join2Move app.
  • Binnen zeven maanden na aanvang van dit project is het voorlichtingsmateriaal (animatie en folders) verspreid via het Reumafonds, Thuisarts.nl en het NHG.
  • Binnen 12 maanden na aanvang van dit project zijn 250 mensen met artrose aan de heup en knie ingestroomd in Stepped e-Care Artrose.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

E-Exercise sluit heel goed aan bij huidige ideeën rondom het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie, maar ook bij lopende initatieven rondom stepped-care bij artrose. Binnen stepped-care wordt de zorg laagdrempelig ingezet en pas geïntensiveerd als er onvoldoende effect wordt behaald (Smink et al. 2011). Waar mogelijk gaan mensen in de eerste stap zelf, onbegeleid, aan de slag. Ter ondersteuning van deze eerste stap bestaat er reeds een online programma, genaamd Join2Move (Bossen et al. 2014, www.join2move.com). In dit programma gaan mensen met artrose, zonder begeleiding van zorgverleners, aan de slag met beweegopdrachten, informatiemodules en oefeningen, met het doel hun beweeggedrag en functioneren te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat het Join2Move programma ervoor zort dat mensen gemiddeld gezien meer gaan bewegen en minder pijn hebben. Het nadeel van het programma is echter dat veel mensen vroegtijdig afhaken bij Join2Move. Tijdens het onderzoek van Bossen et al. (2014) haakte de helft van de deelnemers vroegtijdig af. In interviews gaven deze patiënten aan dat zij onder andere de begeleiding van een professional misten. Binnen de stepped care gedachte moet de zorg bij deze mensen dus worden geïntensiveerd, waarbij e-Exercise in beeld komt. Bij e-Exercise worden deelnemers nog steeds met behulp van een online programma gestimuleerd om thuis aan de slag te gaan, maar wordt dit geïntegreerd met beperkte fysiotherapeutische begeleiding. Als ook dat onvoldoende helpt, kunnen patiënten doorstromen naar de volgende stap, namelijk intensieve face-to-face fysiotherapeutische begeleiding. Uiteraard is het niet de bedoeling om mensen onnodig de zorg in te duwen. Het project Stepped e-Care Artrose haakt hierop in.

Relevantie voor het onderwijs 

Fysio- en oefentherapeuten spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met knie/heup artrose. Dit project levert concrete tools om passende zorg aan te bieden. De focus ligt in dit project echter primair op de patiënt met artrose aan de heup en knie. Een deel van deze groep met patiënten gaat zelf op zoek naar hulp en komt zo bij het programma Join2Move terecht. Gezien het grote aantal mensen met artrose aan de heup en knie, zou de instroom van Join2Move nog veel groter kunnen zijn. Zonder implementatiestrategie zijn er jaarlijks 120 downloads van de app. Om mensen met artrose aan de heup en knie te bereiken willen we Stepped e-Care Artrose (bestaande uit Join2Move, het e-Exercise doorstroom-model en e-Exercise) beter onder de aandacht brengen en zorgen dat mensen op het juiste moment (niet te vroeg en niet te laat) doorstromen naar e-Exercise. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat meer dan de helft van de Join2Move gebruikers vroegtijdig afhaakt en dat deze groep graag begeleiding wil krijgen van een professional. Door de patiënt te informeren over e-Exercise geschoolde fysiotherapeuten in de regio, kunnen ze eenvoudig doorstromen.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Consortium/projectpartners

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Bart Koopman Film en Animatie
  • The Health Train

Financiering

ZonMw

Resultaat/producten

Na afloop van het project zal er in de app Join2Move evaluatie-momenten ingebouwd zijn, waarop de patiënt al dan niet wordt doorverwezen naar een e-Exercise fysiotherapeut. Beide producten (e-Exercise en Join2Move) zullen onder de aandacht gebracht zijn bij zorgverleners op het gebied van knie/heup artrose.

Implementatie

Dit project betreft een implementatie-project van het programma e-Exercise voor mensen met knie/heup artrose.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat