Startbaan

Beschrijving project

Jongeren en jongvolwassenen (16 – 27 jaar) met multiproblematiek waaronder delinquent gedrag vormen een complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd en werkloos, hebben schulden en maken op de arbeidsmarkt weinig kans. Zij maken doorgaans veel gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen, met weinig vooruitzicht op verandering. Voor professionals is het lastig om met deze groep te werken. De jongvolwassenen zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren. Daarnaast moeten professionals zich aan veel en soms tegenstrijdige regels houden. 

Onderzoek

Samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede & Zeist doet het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid vanaf juni 2018 twee jaar onderzoek naar lokale verbetertrajecten voor een effectievere integrale samenwerking voor deze groep. Knelpunten worden inzichtelijk gemaakt via observaties, interviews en focusgroepen. Het doel is om de jongvolwassenen een betere toekomst te bieden, waarbij het krijgen van werk een belangrijke factor kan zijn om uit de problemen te komen én te blijven. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een ZonMW-subsidie.

Uitkomst

Het onderzoek levert kennis en ervaring op over het werken met deze groep, over het creëren van kansen voor hen, kennis over andere gemeentelijke afdelingen en draagt bij aan het versterken van de gezamenlijke processen binnen een gemeente. Naast de vier lokale verbetertrajecten wordt ook gezocht naar algemeen werkzame principes voor integrale samenwerking voor deze complexe groep. 
De resultaten worden verwerkt in een training, online handreiking, publicaties. Aan het einde van het project worden de bevindingen tevens gepresenteerd tijdens een conferentie. Aan dit onderzoek werken docenten en studenten vanuit de instituten Arbeid & Organisatie, Social Work, Veiligheid en Recht.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met carmen.paalman@hu.nl of kijk op startbaan.hu.nl.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 101
3584 CH Utrecht
Postadres:
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht
Telefoon: 088 - 481 92 22
E-mail: ksi@hu.nl